JoogivesiSuplusvesiUjuladAvaandmed
Otsing Kinni
Maakond Supluskoha nimetus Pikaajaline hinnang Viimane proovivõtu kuupäev Viimaste analüüsitulemuste järgi antud hinnang Märkused
leiti 172 kirjet (lehekülg 5/9)
Ida-Viru maakond Nõmme järve supluskoht Ei ole võimalik hinnata  15. august 2016 Väga hea veekvaliteet
Tartu maakond Nõo Veskijärv Väga hea  18. mai 2022 Väga hea veekvaliteet
Viljandi maakond Õhne jõgi   05. juuli 2021 Väga hea veekvaliteet
Lääne maakond Österby sadam   11. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Jõgeva maakond Otiaru paisjärv Ei ole võimalik hinnata  13. juuni 2022 Väga hea veekvaliteet
Viljandi maakond Paala paisjärv Väga hea  17. mai 2022 Väga hea veekvaliteet
Järva maakond Paide tehisjärv Hea  08. juuni 2022 Väga hea veekvaliteet
Jõgeva maakond Pajusi küla Tiigi kinnistu supluskoht Ei ole võimalik hinnata  26. august 2019 Väga hea veekvaliteet ülevoolupump katki ja siin ei ole alates 2020 supluskohta
Tartu maakond Palalinna järv Ei ole võimalik hinnata  17. mai 2022 Väga hea veekvaliteet
Tartu maakond Pala oja paisjärve supluskoht   13. juuni 2022 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Paldiski Põhjasadama supluskoht Hea  08. juuni 2022 Väga hea veekvaliteet
Põlva maakond Palojärve (Ihamaru) supluskoht   13. juuni 2022 Väga hea veekvaliteet
Tartu maakond Pangodi järv Ei ole võimalik hinnata  15. juuni 2022 Väga hea veekvaliteet
Lääne maakond Paralepa rand Väga hea  19. mai 2022 Väga hea veekvaliteet
Pärnu maakond Pärnu Keskrand Hea  20. juuni 2022 Väga hea veekvaliteet
Viljandi maakond Pärsti järv   28. mai 2019 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Paunküla veehoidla Väga hea  09. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Valga maakond Pedeli paisjärve supluskoht Hea  10. august 2021 Väga hea veekvaliteet 2022. aastal suplushooaega ei avata ja suplusvee seiret ei teostata
Tartu maakond Peipsi järve Kolkja Puhkeala supluskoht Ei ole võimalik hinnata  13. juuni 2022 Väga hea veekvaliteet
Jõgeva maakond Peipsi järve Mustvee linna supluskoht Väga hea  13. juuni 2022 Väga hea veekvaliteet