JoogivesiSuplusvesiUjuladAvaandmed
Otsing Kinni
Maakond Supluskoha nimetus Pikaajaline hinnang Viimane proovivõtu kuupäev Viimaste analüüsitulemuste järgi antud hinnang Märkused
leiti 172 kirjet (lehekülg 5/9)
Tartu maakond Nõo Veskijärv Väga hea  10. august 2022 Väga hea veekvaliteet
Viljandi maakond Õhne jõgi   05. juuli 2021 Väga hea veekvaliteet
Lääne maakond Österby sadam   21. juuli 2022 Väga hea veekvaliteet
Jõgeva maakond Otiaru paisjärv Ei ole võimalik hinnata  08. august 2022 Väga hea veekvaliteet
Viljandi maakond Paala paisjärv Väga hea  09. august 2022 Väga hea veekvaliteet
Järva maakond Paide tehisjärv Hea  10. august 2022 Väga hea veekvaliteet
Jõgeva maakond Pajusi küla Tiigi kinnistu supluskoht- ei ole supluskoht Ei ole võimalik hinnata  26. august 2019 Väga hea veekvaliteet ülevoolupump katki ja siin ei ole alates 2020 supluskohta
Tartu maakond Palalinna järv Uus  09. august 2022 Väga hea veekvaliteet
Tartu maakond Pala oja paisjärve supluskoht Ei ole võimalik hinnata  08. august 2022 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Paldiski Põhjasadama rand Hea  11. august 2022 Väga hea veekvaliteet
Põlva maakond Palojärve (Ihamaru) supluskoht Ei ole võimalik hinnata  01. august 2022 Väga hea veekvaliteet
Tartu maakond Pangodi järv Ei ole võimalik hinnata  10. august 2022 Väga hea veekvaliteet
Lääne maakond Paralepa rand Väga hea  18. august 2022 Väga hea veekvaliteet
Pärnu maakond Pärnu Keskrand Hea  23. august 2022 Halb veekvaliteet
Viljandi maakond Pärsti järv   28. mai 2019 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Paunküla veehoidla Väga hea  09. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Valga maakond Pedeli paisjärve supluskoht Ei ole võimalik hinnata  10. august 2021 Väga hea veekvaliteet 2022. aastal suplushooaega ei avata ja suplusvee seiret ei teostata
Tartu maakond Peipsi järve Kolkja Puhkeala supluskoht Ei ole võimalik hinnata  08. august 2022 Väga hea veekvaliteet
Jõgeva maakond Peipsi järve Mustvee linna supluskoht Väga hea  08. august 2022 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Pelgurand / Stroomi supluskoht Hea  29. august 2022 Väga hea veekvaliteet Terviseamet võttis 08.07.2022 supluskohast kolm proovi – vahetult reostusala kõrvalt, reostusalast paarikümne meetri kauguselt ning rannahoone juurest. Vahetult lintidega piiratud reostuse ala kõrvalt leiti suplusveest naftasaadusi. Teisest kahest proovist, mis võeti reostusalast kaugemalt, naftasaadusi ei leitud. Seega on Terviseameti hinnangul leidnud kinnituse, et naftasaaduseid võib leida ka piiratu ala väliselt ning naftasaadused võivad levida suplusveega edasi. Naftasaaduste levikuala võib erinevate ilmastikuolude tõttu varieeruda nii suuna kui ka ulatuse osas. Naftasaaduste levimine suplusvees võib mõjutada suplejate, sealhulgas väikelaste tervist. Terviseamet soovitab tungivalt mitte supelda Pelguranna/Stroomi supluskohas kuni reostuse likvideerimiseni.