JoogivesiSuplusvesiUjuladAvaandmed
Otsing Kinni
Maakond Supluskoha nimetus Pikaajaline hinnang Viimane proovivõtu kuupäev Viimaste analüüsitulemuste järgi antud hinnang Märkused
leiti 146 kirjet (lehekülg 3/8)
Tartu maakond Kõrveküla paisjärv 2 (Hariduse tn ääres) Ei ole võimalik hinnata  25. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Võru maakond Kubija järve rand Väga hea  16. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Lääne-Viru maakond Kunda supluskoht Väga hea  05. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Jõgeva maakond Kuremaa rand Väga hea  11. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Tartu maakond Kurepalu järv Ei ole võimalik hinnata  15. juuli 2021 Väga hea veekvaliteet
Saare maakond Kuressaare supelrand Väga hea  24. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Võru maakond Kurgjärve Spordibaasi supluskoht Ei ole võimalik hinnata  16. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Võru maakond Lasva järv Ei ole võimalik hinnata  16. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Laulasmaa supluskoht Hea  16. august 2021 Halb veekvaliteet
Harju maakond Leetse supluskoht Hea  16. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Ida-Viru maakond Liimala supluskoht Ei ole võimalik hinnata  05. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Hiiu maakond Liivalauka supluskoht Väga hea  26. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Lohusalu supluskoht Halb  16. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Loksa rand Piisav  17. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Hiiu maakond Luidja supluskoht Väga hea  11. august 2021 Väga hea veekvaliteet Hiiumaa Luidja rannast 29. juunil võetud veeproovis oli väga palju potentsiaalselt toksilisi sinivetikaid. Seega suplemine seal ei ole soovitatav. Väga palju esines liiki Nodularia spumigena. Vähemal määral esines proovis ka teisi potentsiaalseid toksilisi liike perekonnast Dolichospermum.Rohkem infot sinivetikate kohta on Terviseameti kodulehel:https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Keskkonnatervis/sinivetikad_ehk_tsueanobakterid.pd.pdf
Harju maakond Maardu järve supluskoht Väga hea  01. september 2021 Väga hea veekvaliteet
Harju maakond Maidla järv Ei ole võimalik hinnata  23. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Pärnu maakond Mai rand Piisav  31. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Saare maakond Mändjala supelrand Mitte piisava sagedusega uuritud  24. august 2021 Väga hea veekvaliteet
Hiiu maakond Mangu supluskoht Ei ole võimalik hinnata  12. august 2021 Väga hea veekvaliteet