TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kukulinna ühisveevärk
Aadressid
  • Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
23. november 2022 Kukulinna küla , Äksi tee 5 eramu
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 609 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 50 200
08. detsember 2021 Kinnistu Äksi tee 5 Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 516 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18. detsember 2020 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 515 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 82 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10. detsember 2019 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 493 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 114 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
10. detsember 2018 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Sulfaat mg/l 52 250
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 517 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 4.5 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Kloriid mg/l 16 250
Nitraat mg/l <1 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.1
07. detsember 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 493 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 48 200
Mangaan µg/l <10 50
Boor mg/l <0.1 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17. mai 2017 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 45 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
07. detsember 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 516 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 39 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31. august 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l 114 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
20. jaanuar 2016 Loimeti elamu, Kukulinna küla Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200