TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Põhja piirkond (Järveküla, Peetri, Assaku, Rae küla, Lehmja küla ja Pildiküla ))
Aadressid
  • Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
172 proovivõttu (lehekülg 1/18)
15. märts 2024 Leerimäe Lasteaed Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 442 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.1 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Jääkkloor (üld) mg/l 0.5
Raud µg/l <30 200
15. märts 2024 Leerimäe Lasteaed Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
28. detsember 2023 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 45 ebaloomulike muutusteta
05. detsember 2023 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.9
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 411 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l 0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2
Raud µg/l <30 200
05. detsember 2023 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
10. november 2023 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 228 ebaloomulike muutusteta
10. november 2023 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2
Naatrium mg/l 9.6 200
Trihalometaanide summa µg/l 28 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 20
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 10.0
Arseen µg/l 0.4 10
Sulfaat mg/l 30 250
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 376 2500
Kloriid mg/l 34 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.9 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Mangaan µg/l <3 50
Fluoriid mg/l <0.15 1.5
Alumiinium µg/l 51 200
Tolueen μg/l <0.2
Boor mg/l 0.016 1.5
Raud µg/l <12 200
Nitraat mg/l 1.5 50
10. november 2023 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
16. august 2023 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.1
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 384 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2
Raud µg/l <30 200
Hägusus (NTU) NTU <1
16. august 2023 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta