TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Põhja piirkond (Järveküla, Peetri, Assaku, Rae küla, Lehmja küla ja Pildiküla ))
Aadressid
  • Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
153 proovivõttu (lehekülg 1/16)
28. oktoober 2022 Saare RTP Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
28. oktoober 2022 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
28. oktoober 2022 Saare RTP Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l <30 200
Jääkkloor (üld) mg/l 0.7
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.23
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.4 0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 393 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
28. oktoober 2022 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l <30 200
Jääkkloor (üld) mg/l 0.7
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.18
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.2 0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 424 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
07. september 2022 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.94
Elektrijuhtivus μS/cm 416 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <30 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
07. september 2022 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 110 ebaloomulike muutusteta
20. aprill 2022 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l <30 200
Jääkkloor (üld) mg/l 0.6
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.3 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.33
Elektrijuhtivus μS/cm 424 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
20. aprill 2022 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
02. märts 2022 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
02. märts 2022 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0