TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Põhja piirkond (Järveküla, Peetri, Assaku, Rae küla, Lehmja küla ja Pildiküla ))
Aadressid
  • Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
162 proovivõttu (lehekülg 1/17)
19. aprill 2023 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 4.2
Mangaan µg/l <10 50
Elektrijuhtivus μS/cm 381 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l <30 200
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
19. aprill 2023 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
25. jaanuar 2023 Sõnajala tee TH nr 1224 Sõnajala tee 4, 75304 Järveküla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.4
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 444 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Jääkkloor (üld) mg/l 0.3
Raud µg/l <30 200
25. jaanuar 2023 Saare RTP Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.2
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Jääkkloor (üld) mg/l 0.3
Raud µg/l <30 200
25. jaanuar 2023 Saare RTP Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
25. jaanuar 2023 Sõnajala tee TH nr 1224 Sõnajala tee 4, 75304 Järveküla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
07. detsember 2022 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 442 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <30 200
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.3
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
07. detsember 2022 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 32 ebaloomulike muutusteta
29. november 2022 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.2
Elektrijuhtivus μS/cm 419 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <30 200
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2
Mangaan µg/l <10 50
28. oktoober 2022 Saare RTP Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta