TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Põhja piirkond (Järveküla, Peetri, Assaku)
Aadressid
  • Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
145 proovivõttu (lehekülg 1/15)
02. märts 2022 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
02. märts 2022 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
02. märts 2022 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.2 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.44
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Nitrit mg/l <0.010 0.5
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Seleen µg/l <2.0 10
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Sulfaat mg/l 32 250
Kloriid mg/l 44 250
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tsüaniid µg/l <3 50
Elektrijuhtivus μS/cm 522 2500
Nitraat mg/l 4.6 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Nikkel µg/l <2.0 20
Kroom µg/l <0.3 50
Plii µg/l 0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Mangaan µg/l 9.2 50
Alumiinium µg/l 31.2 200
Boor mg/l 0.019 1.0
Naatrium mg/l 11.5 200
Trihalometaanide summa µg/l 18 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Fluoriid mg/l <0.15 1.5
Arseen µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Raud µg/l 3.5 200
Vask mg/l 0.002 2.0
13. jaanuar 2022 Saare RTP Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.95
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 481 2500
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Jääkkloor (üld) mg/l 0.4
Raud µg/l <30 200
13. jaanuar 2022 Saare RTP Rae vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
15. oktoober 2021 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15. oktoober 2021 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.23
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 404 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Jääkkloor (üld) mg/l 0.3
Naatrium mg/l 10.6 200
Kloriid mg/l 38 250
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Seleen µg/l <2.0 10
Arseen µg/l 0.4 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Plii µg/l <0.1 10
Raud µg/l 14.9 200
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Alumiinium µg/l 42.1 200
Vask mg/l <0.001 2.0
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.4 5.0
Nitraat mg/l 0.99 50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Sulfaat mg/l 21 250
Fluoriid mg/l <0.15 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l 29 100
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Antimon µg/l <0.2 5.0
Kroom µg/l <0.3 50
Mangaan µg/l <3.0 50
Boor mg/l 0.029 1.0
15. oktoober 2021 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
17. august 2021 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.05
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 436 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l <30 200
17. august 2021 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 166 ebaloomulike muutusteta