TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Põhja piirkond (Järveküla, Peetri, Assaku)
Aadressid
  • Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
137 proovivõttu (lehekülg 1/14)
17. august 2021 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.05
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 436 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l <30 200
17. august 2021 Sarruse rõhutõstepumpla Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 166 ebaloomulike muutusteta
25. mai 2021 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Mangaan µg/l <10 50
Jääkkloor (üld) mg/l 0.8
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.4 0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 97 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.1
25. mai 2021 Kuldala tee TH Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 26 200
Mangaan µg/l <10 50
Jääkkloor (üld) mg/l 0.8
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.4 0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Elektrijuhtivus μS/cm 441 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
25. mai 2021 Peetri Lasteaed-Põhikool (Põhja) Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
25. mai 2021 Kuldala tee TH Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
09. märts 2021 Saare RTP Rae vald, Harju maakond
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Mangaan µg/l 11 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 371 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 25 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.14
09. märts 2021 Saare RTP Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
07. detsember 2020 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <5 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.9
Raud µg/l <20 200
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 424 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
07. detsember 2020 Assaku Lasteaed Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0