TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jüri alevik Tammiku veevõrk
Aadressid
  • Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
138 proovivõttu (lehekülg 1/14)
28. oktoober 2022 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28. oktoober 2022 TH nr 778 Võsa tn 15, 75301 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l 630 200
Jääkkloor (üld) mg/l 0.5
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.13
Mangaan µg/l 190 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU 11
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.1 0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 432 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
28. oktoober 2022 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Nitraat mg/l 0.56 50
Raud µg/l <12 200
Jääkkloor (üld) mg/l 0.7
Boor mg/l 0.01 1.0
Tolueen ug/l <0.2
Alumiinium µg/l 48 200
Fluoriid mg/l <0.15 1.5
Mangaan µg/l <3.0 50
Vask mg/l 0.003 2.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.11
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Seleen µg/l <2.0 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Naatrium mg/l 9.8 200
Trihalometaanide summa µg/l 40 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.2 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.6 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Kloriid mg/l 37 250
Elektrijuhtivus μS/cm 428 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 20 250
Arseen µg/l 0.4 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l <0.3 10
Kroom µg/l <0.4 50
Nikkel µg/l <2.0 20
26. august 2022 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26. august 2022 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.50
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 503 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Jääkkloor (üld) mg/l 0.1
Raud µg/l <30 200
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
02. august 2022 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.46
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 500 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
02. august 2022 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
20. aprill 2022 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.48
Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <30 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
20. aprill 2022 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
12. jaanuar 2022 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.94
Elektrijuhtivus μS/cm 475 2500