TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jüri alevik Tammiku veevõrk
Aadressid
  • Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
147 proovivõttu (lehekülg 1/15)
19. aprill 2023 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 390 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l 4.6
19. aprill 2023 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 71 ebaloomulike muutusteta
02. veebruar 2023 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 455 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.4
Hägusus (NTU) NTU <1
02. veebruar 2023 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
07. detsember 2022 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l <30 200
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.1
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 450 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
07. detsember 2022 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 79 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
29. november 2022 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l <30 200
Jääkkloor (üld) mg/l <0.05
Mangaan µg/l <10 50
Hägusus (NTU) NTU <1
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2
Elektrijuhtivus μS/cm 739 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29. november 2022 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
28. oktoober 2022 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28. oktoober 2022 TH nr 778 Võsa tn 15, 75301 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l 630 200
Jääkkloor (üld) mg/l 0.5
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.13
Mangaan µg/l 190 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU 11
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.1 0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 432 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5