TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jüri alevik Tammiku veevõrk
Aadressid
  • Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
120 proovivõttu (lehekülg 1/12)
25. august 2021 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.61
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 502 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
25. august 2021 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
13. mai 2021 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.72
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 542 2500
Raud µg/l 34 200
13. mai 2021 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
17. veebruar 2021 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.66
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 416 2500
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <30 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
17. veebruar 2021 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
07. detsember 2020 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.52
Raud µg/l <20 200
07. detsember 2020 Jüri Gümnaasium Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11. november 2020 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
11. november 2020 Lasteaed Tõruke Tammiku tee 4, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0