TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jüri alevik EMV piirkonna veevõrk
Aadressid
  • Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
141 proovivõttu (lehekülg 1/15)
11. mai 2023 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 29 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 620 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.3
Hägusus (NTU) NTU <1
11. mai 2023 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 24 ebaloomulike muutusteta
27. veebruar 2023 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.6
Mangaan µg/l 19 50
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 700 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l <30 200
27. veebruar 2023 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 19 ebaloomulike muutusteta
10. november 2022 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.46
Mangaan µg/l 46 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Elektrijuhtivus μS/cm 735 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
10. november 2022 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 28 ebaloomulike muutusteta
11. august 2022 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11. august 2022 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
11. august 2022 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 53.2 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l 0.5 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l 6 250
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 718 2500
Kloriid mg/l 117 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l 0.009 2.0
Mangaan µg/l <3 50
Fluoriid mg/l 0.38 1.5
Alumiinium µg/l <8 200
Tolueen ug/l <0.2
Boor mg/l 0.1 1.0
Raud µg/l <12 200
Nitraat mg/l 3.2 50
02. august 2022 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.33
Mangaan µg/l 36 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 724 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l <30 200