TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jüri alevik EMV piirkonna veevõrk
Aadressid
  • Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
128 proovivõttu (lehekülg 1/13)
12. jaanuar 2022 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.41
Mangaan µg/l 22 50
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 709 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l <30 200
12. jaanuar 2022 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
15. oktoober 2021 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
15. oktoober 2021 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.48
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 752 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <30 200
25. august 2021 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 770 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.39
Hägusus (NTU) NTU <1.0
25. august 2021 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.46
Naatrium mg/l 48.3 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2.0 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Kroom µg/l <0.3 50
Plii µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l 4 250
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 751 2500
Kloriid mg/l 125 250
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.0 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l 0.006 2.0
Mangaan µg/l 7.8 50
Fluoriid mg/l 0.36 1.5
Alumiinium µg/l <8.0 200
Boor mg/l 0.100 1.0
Raud µg/l 3.6 200
Nitraat mg/l 3.0 50
25. august 2021 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25. august 2021 HP Trepp Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 83 ebaloomulike muutusteta
25. august 2021 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
25. mai 2021 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.36
Elektrijuhtivus μS/cm 748 2500
Mangaan µg/l <10 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 31 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2