TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jüri alevik EMV piirkonna veevõrk
Aadressid
  • Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
153 proovivõttu (lehekülg 1/16)
09. jaanuar 2024 Ehituse 9 Ehituse tn 9, 75301 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 17 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 634 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
09. jaanuar 2024 Ehituse 9 Ehituse tn 9, 75301 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
09. november 2023 Kasemäe tn 1/3 Kasemäe tn 1, 75301 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 86 50
Raud µg/l 69 200
02. november 2023 Ehituse 8 Ehituse tn 8, 75301 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 34 50
Raud µg/l 50 200
25. oktoober 2023 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 19 50
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 694 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2
Hägusus (NTU) NTU <1
25. oktoober 2023 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 31 ebaloomulike muutusteta
13. oktoober 2023 Kasemäe tn 1/3 Kasemäe tn 1, 75301 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 8.7 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <12 200
05. september 2023 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.2
Naatrium mg/l 56.3 200
Trihalometaanide summa µg/l 4 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 20
Tolueen μg/l <0.2
Boor mg/l 0.09 1.5
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 10.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l 5 250
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 654 2500
Kloriid mg/l 117 250
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l 0.002 2.0
Mangaan µg/l 4.9 50
Fluoriid mg/l 0.41 1.5
Alumiinium µg/l <8 200
Nitrit mg/l 0.02 0.5
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.88 5.0
Nitraat mg/l 3 50
Raud µg/l <12 200
05. september 2023 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
05. september 2023 Taaramäe Lasteaed Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta