TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vaida piirkonna veevõrk
Aadressid
  • Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
119 proovivõttu (lehekülg 1/12)
11. mai 2023 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.3
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 411 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
11. mai 2023 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
27. veebruar 2023 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 470 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l 70 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.8
27. veebruar 2023 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Boor mg/l 0.5 1.0
Raud µg/l 13 200
Nitraat mg/l <0.5 50
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.4
Naatrium mg/l 15.4 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l 16 250
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 482 2500
Kloriid mg/l 9 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l 0.003 2.0
Mangaan µg/l 7.7 50
Fluoriid mg/l 0.52 1.5
Alumiinium µg/l <8 200
Tolueen ug/l <0.2
27. veebruar 2023 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
27. veebruar 2023 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
27. veebruar 2023 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
18. oktoober 2022 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.03
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 481 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
18. oktoober 2022 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
07. september 2022 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.53
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 40 200