TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vaida piirkonna veevõrk
Aadressid
  • Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
128 proovivõttu (lehekülg 1/13)
06. mai 2024 Vaida Põhikool Vana-Vaida tee 15, 75302 Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mgO2/l 1.3 5.0
Hägusus (NTU) NTU <0.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
28. veebruar 2024 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
28. veebruar 2024 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 10.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l 19 250
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 423 2500
Kloriid mg/l 16 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.5
Naatrium mg/l 15.6 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 20
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l 0.003 2.0
Mangaan µg/l 6.9 50
Fluoriid mg/l 0.63 1.5
Alumiinium µg/l <8 200
Tolueen μg/l <0.2
Boor mg/l 0.5 1.5
Raud µg/l <12 200
Nitraat mg/l 0.89 50
15. veebruar 2024 Vaida Põhikool Vana-Vaida tee 15, 75302 Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
02. november 2023 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.3
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 410 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
02. november 2023 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
21. september 2023 Kurvi VTJ väljund Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.038
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.028
Indikatiivdoos mSv 0.067 0.10
19. september 2023 Vaida Põhikool Vana-Vaida tee 15, 75302 Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.2
Elektrijuhtivus μS/cm 433 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
19. september 2023 Vaida Põhikool Vana-Vaida tee 15, 75302 Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11. mai 2023 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.3
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 411 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200