TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vaida piirkonna veevõrk
Aadressid
  • Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
110 proovivõttu (lehekülg 1/11)
07. september 2022 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.53
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 40 200
07. september 2022 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
30. mai 2022 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l 30 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.37
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 483 2500
Mangaan µg/l <10 50
30. mai 2022 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13. jaanuar 2022 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 481 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.22
Mangaan µg/l <10 50
13. jaanuar 2022 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
15. oktoober 2021 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
15. oktoober 2021 Vaida Lasteaed Pillerpall Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 483 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.45
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <30 200
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
23. september 2021 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
23. september 2021 Vaida Põhikool Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.34
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 507 2500
Hägusus (NTU) NTU 3.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Raud µg/l 45 200