TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pada küla veevärk
Aadressid
  • Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Aseri Kommunaal
Aadress
Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3351223
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
16. märts 2023 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.31 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 650 2500
Hägusus (NTU) NTU 3.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
20. aprill 2022 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 1.16
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.38 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 628 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11. jaanuar 2022 Pada küla puurkaevu veetöötlusjaam Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 8.05 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.1
Elektrijuhtivus μS/cm 631 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.78
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
29. märts 2021 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.34 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 622 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.1
10. märts 2020 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 28 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.92
Elektrijuhtivus μS/cm 640 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.51 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.3
03. oktoober 2019 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Naftasaadused GC (μg/l) ug/l <15
18. juuli 2019 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Sulfaat mg/l 11 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
18. juuli 2019 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
07. märts 2019 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.32 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.3 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 603 2500
22. märts 2018 Pada küla Pada küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.4
pH pH ühik 7.18 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 619 2500
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0