TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Viru-Nigula aleviku veevärk
Aadressid
  • Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Aseri Kommunaal
Aadress
Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3351223
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
28. veebruar 2024 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28. veebruar 2024 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 717 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.37 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.9
Hägusus (NTU) NTU <0.5
16. märts 2023 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 774 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.57
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
15. november 2022 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Ra-226 mBq/l 42
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.009
Ra-228 mBq/l <23
Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.012
Efektiivdoos mSv/aastas 0.009 0.10
20. aprill 2022 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 716 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.73
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.23 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11. jaanuar 2022 Viru-Nigula pumbajaam Kunda tee 2a Kunda tee 2a, 44001 Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 723 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.97
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
29. märts 2021 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.9
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.34 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 718 2500
10. märts 2020 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.2
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 753 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.57
29. august 2019 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfaat mg/l 36.8 250
29. august 2019 Viru-Nigula lasteaed Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0