TagasiTagasi
Ujula
Nimetus
Aktiiv Spordiklubi bassein
Aadress
Anne tn 44a, 50703 Tartu linn, Tartu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aktiiv Sport OÜ
Aadress
Anne tn 44, 50703 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 5047387
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Basseinivee nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Bassein Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
151 proovivõttu (lehekülg 1/16)
23. mai 2023 Aktiiv Spordiklubi bassein
Ammooniumioon mg/l <0.02 Väga hea veekvaliteet 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Hägusus NHÜ <0.5 Väga hea veekvaliteet 2
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 1 Väga hea veekvaliteet 100
Nitraatioon mg/l 4.4 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 4.3 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l <0.1 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.9 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.9 Väga hea veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 <1 Väga hea veekvaliteet
pH pH 7 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Vaba kloor mg/l 1.3 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Värvus mg/l Pt <5 Väga hea veekvaliteet 15
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.4
18. aprill 2023 Aktiiv Spordiklubi bassein
Ammooniumioon mg/l <0.02 Väga hea veekvaliteet 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Hägusus NHÜ <0.5 Väga hea veekvaliteet 2
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Nitraatioon mg/l 3.7 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 2.71 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.99 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.2 Väga hea veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 <1 Väga hea veekvaliteet
pH pH 6.9 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Vaba kloor mg/l 1.1 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Värvus mg/l Pt <5 Väga hea veekvaliteet 15
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.22 Väga hea veekvaliteet 0.4
21. märts 2023 Aktiiv Spordiklubi bassein
Ammooniumioon mg/l <0.02 Väga hea veekvaliteet 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Hägusus NHÜ <0.5 Väga hea veekvaliteet 2
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Nitraatioon mg/l 3.7 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 0.8 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 2.9 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.3 Väga hea veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 <1 Väga hea veekvaliteet
pH pH 7 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Vaba kloor mg/l 1.1 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Värvus mg/l Pt <5 Väga hea veekvaliteet 15
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.26 Väga hea veekvaliteet 0.4
21. veebruar 2023 Aktiiv Spordiklubi bassein
Ammooniumioon mg/l 0.03 Väga hea veekvaliteet 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Hägusus NHÜ 0.56 Väga hea veekvaliteet 2
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Nitraatioon mg/l 3.5 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 1.6 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 1.9 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.4 Väga hea veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 <1 Väga hea veekvaliteet
pH pH 6.9 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Vaba kloor mg/l 1.2 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Värvus mg/l Pt <5 Väga hea veekvaliteet 15
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.3 Väga hea veekvaliteet 0.4
24. jaanuar 2023 Aktiiv Spordiklubi bassein
Ammooniumioon mg/l <0.011 Väga hea veekvaliteet 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Hägusus NHÜ <0.5 Väga hea veekvaliteet 2
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Nitraatioon mg/l 3.4 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 1.6 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 1.8 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0 Väga hea veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 <1 Väga hea veekvaliteet
pH pH 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Vaba kloor mg/l 1.3 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Värvus mg/l Pt 2.5 Väga hea veekvaliteet 15
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.3 Väga hea veekvaliteet 0.4
02. august 2022 Aktiiv Spordiklubi bassein
pH pH 6.7 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Nitraatioon mg/l 5 Väga hea veekvaliteet
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 5 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l <1 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.3 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 <0.5 Väga hea veekvaliteet 3
Vaba kloor mg/l 1.2 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.4 Väga hea veekvaliteet 0.4
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
17. mai 2022 Aktiiv Spordiklubi bassein
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH 6.9 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 14 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 14 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l <1 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.6 Väga hea veekvaliteet 3
Vaba kloor mg/l 1.3 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.4
19. aprill 2022 Aktiiv Spordiklubi bassein
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH 7.4 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.4
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 0.9 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 <0.5 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (vahe) mg/l 3.2 Väga hea veekvaliteet 20
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Nitraatioon mg/l 4.4 Väga hea veekvaliteet
Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 1.2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 1.6 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
09. märts 2022 Aktiiv Spordiklubi bassein
Vaba kloor mg/l 1.3 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.4 Väga hea veekvaliteet 0.4
01. märts 2022 Aktiiv Spordiklubi bassein
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH 7.4 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Värvus mg/l Pt 0 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 5.5 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 3.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 2.3 Väga hea veekvaliteet 20
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.5 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 <0.5 Väga hea veekvaliteet 3
Vaba kloor mg/l 1.2 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.6 Halb veekvaliteet 0.4