TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kunda linna veevärk
Aadressid
  • Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Kunda Vesi
Aadress
Pargi tn 30, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3221229
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
142 proovivõttu (lehekülg 1/15)
05. märts 2024 Liitumispunkt Koidu tn 71 Koidu tn 71, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.23 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Nitrit mg/l <0.007 0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Jääkkloor (üld) mg/l <0.05
Elektrijuhtivus μS/cm 547 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
05. märts 2024 Liitumispunkt Koidu tn 71 Koidu tn 71, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12. detsember 2023 Liitumispunkt Koidu tn 71 Koidu tn 71, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 160 200
04. detsember 2023 Liitumispunkt Koidu tn 71 Koidu tn 71, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.81
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10
Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
04. detsember 2023 Liitumispunkt Koidu tn 71 Koidu tn 71, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <10 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22. november 2023 Liitumispunkt Koidu tn 71 Koidu tn 71, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Antimon µg/l <0.05 10.0
Arseen µg/l <0.05 10
Trihalometaanide summa µg/l Ei leitud 100
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.001
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.0004
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Kloriid mg/l 32 250
Nitrit mg/l 0.039 0.5
Sulfaat mg/l 5 250
Tsüaniid µg/l <3 50
Fluoriid mg/l 0.57 1.5
Alumiinium µg/l <50 200
Mangaan µg/l 2.6 50
Boor mg/l 0.14 1.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l <0.05 50
Naatrium mg/l 71 200
Nikkel µg/l 0.13 20
Plii µg/l 0.057 10
Raud µg/l 290 200
Seleen µg/l <0.05 20
Vask mg/l 0.001 2.0
Elavhõbe µg/l 0.0056 1.0
Nitraat mg/l 0.56 50
Benseen µg/l <0.06 1.0
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tribromometaan (Bromoform) µg/l <0.1
Triklorometaan (kloroform) μg/l <0.03
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l Ei leitud 10
22. november 2023 Liitumispunkt Koidu tn 71 Koidu tn 71, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28. september 2023 Liitumispunkt Koidu tn 71 Koidu tn 71, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 543 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
28. september 2023 Liitumispunkt Koidu tn 71 Koidu tn 71, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 38 ebaloomulike muutusteta
14. september 2023 Toolse tee 23 Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 58 200