TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kunda linna veevärk
Aadressid
  • Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Kunda Vesi
Aadress
Pargi tn 30, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3221229
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
133 proovivõttu (lehekülg 1/14)
14. september 2023 Toolse tee 23 Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 58 200
14. september 2023 Astangu tn Astangu tn, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 66 200
16. august 2023 Toolse tee 19 Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 692 200
16. august 2023 Toolse tee 19 Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 1511 200
16. august 2023 Astangu tn Astangu tn, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 64 200
16. august 2023 Astangu trassikaev Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 58 200
09. august 2023 Toolse tee 19 Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 4.4
Mangaan µg/l 47 50
Raud µg/l 1689 200
19. juuli 2023 Veepuhastusjaam, Koidu 44. Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.5
Raud µg/l 120 200
Mangaan µg/l 19 50
19. juuli 2023 Astangu trassikaev Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.8
Raud µg/l 74 200
Mangaan µg/l 12 50
12. juuli 2023 Toolse tee 19 Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Mangaan µg/l 330 50
Raud µg/l 29000 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10.3
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 18.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0