TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pyynikin käsityöläispanimo Oy Eesti filiaali veevärk
Aadressid
  • Rakvere mnt 7, 43501 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Pyynikin käsityöläispanimo Oy Eesti filiaal
Aadress
Rakvere mnt 7, 45301 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
56149232
Veebiaadress
E-post
jurgen.vahar@pyynikin.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
30 proovivõttu (lehekülg 1/3)
16. märts 2022 Pyynikin käsityöläispanimo Oy Eesti filiaali tootmistsehh Rakvere mnt 7, 43501 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 751 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Jääkkloor (üld) mg/l <0.06
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitrit mg/l 0.016 0.5
pH pH ühik 7.85 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 19.2
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
18. märts 2021 Pyynikin käsityöläispanimo Oy Eesti filiaali tootmistsehh Rakvere mnt 7, 43501 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10.8
Nitrit mg/l 0.004 0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 755 2500
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
pH pH ühik 7.87 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Jääkkloor (üld) mg/l <0.06
Hägusus (NTU) NTU 0.81
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 24 ebaloomulike muutusteta
18. märts 2020 Pyynikin käsityöläispanimo Oy Eesti filiaali tootmistsehh Rakvere mnt 7, 43501 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Nitrit mg/l 0.011 0.5
pH pH ühik 7.92 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 743 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.06 0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.2
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28. märts 2019 Pyynikin käsityöläispanimo Oy Eesti filiaali tootmistsehh Rakvere mnt 7, 43501 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 28 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 0.54
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2 0.2 kuni 0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.5
pH pH ühik 7.97 6.5 kuni 9.5
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 749 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28. märts 2019 Pyynikin käsityöläispanimo Oy Eesti filiaali tootmistsehh Rakvere mnt 7, 43501 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas 0.324 0.10
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.202
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.122
13. märts 2018 Pyynikin käsityöläispanimo Oy Eesti filiaali tootmistsehh Rakvere mnt 7, 43501 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Fluoriid mg/l 0.49 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 744 2500
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Raud µg/l <100 200
pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.09 5.0
Nitrit mg/l 0.007 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 133 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 3.8 250
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2 0.2 kuni 0.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l <30 50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
13. märts 2018 Pyynikin käsityöläispanimo Oy Eesti filiaali tootmistsehh Rakvere mnt 7, 43501 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Boor mg/l 0.24 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Naatrium mg/l 80.2 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Alumiinium µg/l <10 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Vask mg/l <0.001 2.0
Antimon µg/l <0.1 5.0
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
04. mai 2017 Pyynikin käsityöläispanimo Oy Eesti filiaali pumbajaam Rakvere mnt 7, 43501 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Jääkkloor (üld) mg/l <0.06 0.2 kuni 0.5
04. mai 2017 Pyynikin käsityöläispanimo Oy Eesti filiaali tootmistsehh Rakvere mnt 7, 43501 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Jääkkloor (üld) mg/l <0.06 0.2 kuni 0.5
19. aprill 2017 Rakvere mnt 16, Haljala Rakvere mnt 7, 43501 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Jääkkloor (üld) mg/l <0.06 0.2 kuni 0.5