TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vihula mõisa veevärk
Aadressid
  • Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vihula Manor Hospitality OÜ
Aadress
Vihula mõis, Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3264100
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
32 proovivõttu (lehekülg 1/4)
22. märts 2023 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 390 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.95 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 17
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16. märts 2022 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.14
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 17.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
29. juuni 2021 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l 69.8 200
Elektrijuhtivus μS/cm 423 2500
26. mai 2021 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 31
Raud µg/l 262 200
pH pH ühik 7.85 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <30 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.68
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28. juuli 2020 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 385 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.95
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.79 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 11.3
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
28. juuli 2020 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
23. aprill 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Seleen µg/l 1 10
28. märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 419 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 14.7
28. märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
20. märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1