TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vihula mõisa veevärk
Aadressid
  • Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vihula Manor Hospitality OÜ
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
32 proovivõttu (lehekülg 1/4)
22. märts 2023 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 390 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.95 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 17
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16. märts 2022 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.14
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 17.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
29. juuni 2021 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l 69.8 200
Elektrijuhtivus μS/cm 423 2500
26. mai 2021 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 31
Raud µg/l 262 200
pH pH ühik 7.85 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <30 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.68
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28. juuli 2020 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 385 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.95
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.79 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 11.3
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
28. juuli 2020 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
23. aprill 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Seleen µg/l 1 10
28. märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 419 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 14.7
28. märts 2019 Vihula mõisa restorani külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
20. märts 2018 Vihula mõis külmköök Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1