TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aegviidu alevi ühisveevärk
Aadressid
  • Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Aadress
Sügise 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 607 0426
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
64 proovivõttu (lehekülg 1/7)
22. september 2023 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 362 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 12
Raud µg/l 31 200
22. september 2023 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
21. september 2022 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <30 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 449 2500
21. september 2022 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 20
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 359 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <30 200
21. september 2022 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
21. september 2022 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 19 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
22. september 2021 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 425 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 14
Raud µg/l <30 200
22. september 2021 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 480 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l <30 200
22. september 2021 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 521 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l <30 200
22. september 2021 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta