TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aegviidu alevi ühisveevärk
Aadressid
  • Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ VELKO AV
Aadress
F. R. Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Telefon
+372 6085564
Veebiaadress
E-post
velko@velko.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
58 proovivõttu (lehekülg 1/6)
22. september 2021 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 425 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14
Raud µg/l <30 200
22. september 2021 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 480 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l <30 200
22. september 2021 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 521 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l <30 200
22. september 2021 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
22. september 2021 Aegviidu Kool, Pärna 1 Raudtee 3b ja Kase 10 piirkond, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22. september 2021 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
09. september 2020 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 48 200
Elektrijuhtivus μS/cm 505 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
09. september 2020 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 441 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l 170 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 15
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
09. september 2020 Kosenõmme tee 19 tankla Kosenõmme tee 17
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 161 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
09. september 2020 Aegviidu Lasteaed Kase tn 10, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 74 ebaloomulike muutusteta