TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aruküla aleviku veevärk
Aadressid
  • Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Aadress
Sügise 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 607 0426
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
88 proovivõttu (lehekülg 1/9)
14. november 2022 Aruküla Lasteaed Rukkilill Staadioni tn 6, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 620 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <30 200
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14. november 2022 Aruküla Tervisekeskus Piiri tn 12, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Raud µg/l 40 200
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Elektrijuhtivus μS/cm 599 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
14. november 2022 Aruküla Põhikool Põllu 5, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Raud µg/l 250 200
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Elektrijuhtivus μS/cm 584 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
14. november 2022 Aruküla Lasteaed Rukkilill Staadioni tn 6, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
14. november 2022 Aruküla Tervisekeskus Piiri tn 12, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
14. november 2022 Aruküla Põhikool Põllu 5, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
14. november 2022 Aruküla Lasteaed Rukkilill Staadioni tn 6, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14. november 2022 Aruküla Lasteaed Rukkilill Staadioni tn 6, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
03. juuni 2022 Aruküla Lasteaed Rukkilill Staadioni tn 6, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
Raud µg/l 70 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 581 2500
Mangaan µg/l <10 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
03. juuni 2022 Aruküla Lasteaed Rukkilill Staadioni tn 6, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta