TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aruküla aleviku veevärk
Aadressid
  • Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Aadress
Sügise 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 607 0426
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
100 proovivõttu (lehekülg 1/10)
06. märts 2024 Aruküla Lasteaed Rukkilill Staadioni tn 6, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 20 50
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 499 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l 140 200
06. märts 2024 Aruküla Lasteaed Rukkilill Staadioni tn 6, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
15. november 2023 Aruküla Lasteaed Rukkilill Staadioni tn 6, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Kloriid mg/l 47 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.96 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Boor mg/l 0.467 1.5
Raud µg/l 29 200
Nitraat mg/l 0.76 50
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 60.9 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 20
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 10.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l 22 250
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 530 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l 0.002 2.0
Mangaan µg/l 3.1 50
Fluoriid mg/l 0.61 1.5
Alumiinium µg/l <8 200
Tolueen μg/l <0.2
15. november 2023 Aruküla Lasteaed Rukkilill Staadioni tn 6, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
15. november 2023 Aruküla Lasteaed Rukkilill Staadioni tn 6, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
11. oktoober 2023 Aruküla Põhikool Põllu 5, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 508 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
11. oktoober 2023 Aruküla Põhikool Põllu 5, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 34 ebaloomulike muutusteta
26. september 2023 Aruküla Tervisekeskus Piiri tn 12, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 541 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
26. september 2023 Aruküla Tervisekeskus Piiri tn 12, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 51 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12. juuli 2023 Aruküla Põhikool Põllu 5, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Efektiivdoos mSv/a 0.085 0.10
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.161
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.103