TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Raasiku tehase piirkonna veevärk
Aadressid
  • Tehase piirkond, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Aadress
Sügise 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 607 0426
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
29 proovivõttu (lehekülg 1/3)
17. aprill 2023 Raasiku Elekter AS Tehase piirkond, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 540 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17. aprill 2023 Raasiku Elekter AS Tehase piirkond, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
03. juuni 2022 Raasiku Elekter AS Tehase piirkond, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 605 2500
Mangaan µg/l <10 50
03. juuni 2022 Raasiku Elekter AS Tehase piirkond, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
14. mai 2021 Raasiku Elekter AS Tehase piirkond, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <3 50
Raud µg/l 24 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 639 2500
14. mai 2021 Raasiku Elekter AS Tehase piirkond, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
26. juuni 2020 Tehase tee Tehase piirkond, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
26. juuni 2020 Tehase tee Tehase piirkond, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Raud µg/l 22.3 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 606 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
24. mai 2019 Raasiku Elekter AS Tehase piirkond, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
24. mai 2019 Raasiku Elekter AS Tehase piirkond, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <5 50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 587 2500
Raud µg/l 13 200
Hägusus (NTU) NTU 3.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4