TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Raasiku keskasula piirkonna veevärk
Aadressid
  • Keskasula, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Aadress
Sügise 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 607 0426
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
33 proovivõttu (lehekülg 1/4)
17. aprill 2023 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
17. aprill 2023 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
24. november 2022 Raasiku alevik Keskasula, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Ra-226 mBq/l 0.164
Ra-228 mBq/l 0.066
Efektiivdoos mSv/aastas 0.067 0.10
03. juuni 2022 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 650 2500
Mangaan µg/l <10 50
03. juuni 2022 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
14. mai 2021 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 672 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <3 50
Raud µg/l 22 200
14. mai 2021 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
26. juuni 2020 Raasiku alevik Keskasula, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26. juuni 2020 Raasiku alevik Keskasula, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Raud µg/l <2 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 623 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 11 50
24. mai 2019 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0