TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Raasiku keskasula piirkonna veevärk
Aadressid
  • Keskasula, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
35 proovivõttu (lehekülg 1/4)
16. mai 2024 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 568 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
16. mai 2024 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17. aprill 2023 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
17. aprill 2023 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
24. november 2022 Raasiku alevik Keskasula, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Ra-226 mBq/l 0.164
Ra-228 mBq/l 0.066
Efektiivdoos mSv/aastas 0.067 0.10
03. juuni 2022 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 650 2500
Mangaan µg/l <10 50
03. juuni 2022 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
14. mai 2021 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 672 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <3 50
Raud µg/l 22 200
14. mai 2021 Raasiku Lasteaed Oravake Meierei tn 25, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
26. juuni 2020 Raasiku alevik Keskasula, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta