TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Härma küla veevärk
Aadressid
  • Härma küla, Raasiku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Aadress
Sügise 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 607 0426
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
24 proovivõttu (lehekülg 1/3)
03. juuni 2022 Härma küla pumpla Härma küla, Raasiku vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l <30 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 501 2500
Mangaan µg/l <10 50
03. juuni 2022 Härma küla pumpla Härma küla, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 21 ebaloomulike muutusteta
14. mai 2021 Härma küla Härma küla, Raasiku vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 514 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <3.0 50
Raud µg/l 105 200
14. mai 2021 Härma küla Härma küla, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
26. juuni 2020 Härma küla Härma küla, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
26. juuni 2020 Härma küla Härma küla, Raasiku vald, Harju maakond
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 400 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Elektrijuhtivus μS/cm 507 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
24. mai 2019 Elumaja Härma küla, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 102 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
24. mai 2019 Elumaja Härma küla, Raasiku vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 5.5
Raud µg/l 140 200
Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
13. august 2018 Härma küla pumpla Härma küla, Raasiku vald, Harju maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
04. juuni 2018 Elumaja Härma küla, Raasiku vald, Harju maakond
Raud µg/l 110 200
Elektrijuhtivus μS/cm 525 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0