TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Perila küla veevärk
Aadressid
  • Perila küla, Raasiku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Aadress
Sügise 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 607 0426
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
17. aprill 2023 Elumaja Perila küla, Raasiku vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l 53 200
17. aprill 2023 Elumaja Perila küla, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
03. juuni 2022 Perila küla Perila küla, Raasiku vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l 51 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 536 2500
Mangaan µg/l <10 50
03. juuni 2022 Perila küla Perila küla, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
14. mai 2021 Elumaja Perila küla, Raasiku vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 505 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <3 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l 91 200
14. mai 2021 Elumaja Perila küla, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 177 ebaloomulike muutusteta
26. juuni 2020 Perila küla Perila küla, Raasiku vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
24. mai 2019 Elumaja Perila küla, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
24. mai 2019 Elumaja Perila küla, Raasiku vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Raud µg/l 155 200
Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 5 50
04. juuni 2018 Elumaja Perila küla, Raasiku vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 71 200
Elektrijuhtivus μS/cm 506 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50