TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Aidu tehisjärve supluskoht
Aadress
Aidu küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Veekogu liik
tehisjärv
Veekogu nimi
Aidu järv
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Haldus
Aadress
Viljandi mnt 3, 48103 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 51919449
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Kvaliteediklass
2023 - Väga hea
2022 - Väga hea
2021 - Väga hea
2020 - Väga hea
2019 - Väga hea
2018 - Väga hea
2017 - Väga hea

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
64 proovivõttu (lehekülg 1/7)
17. august 2023 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 30 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 30 Väga hea veekvaliteet 100
17. juuli 2023 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <30 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 40 Väga hea veekvaliteet 1000
19. juuni 2023 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml <30 Väga hea veekvaliteet 1000
22. mai 2023 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 1000
09. august 2022 Aidu tehisjärv
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 28 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 76 Väga hea veekvaliteet 1000
12. juuli 2022 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 68 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 8 Väga hea veekvaliteet 100
20. juuni 2022 Aidu tehisjärv
Sinivetikate liigiline koosseis ja kogus (mg/m3) mg/m3 0.736 Väga hea veekvaliteet
20. juuni 2022 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Dolichospermum (mg/m3) mg/m3 väga vähe Väga hea veekvaliteet
Microcystis spp. (mg/m3) mg/m3 väga vähe Väga hea veekvaliteet
14. juuni 2022 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 16 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 6 Väga hea veekvaliteet 100
17. mai 2022 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 5 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 5 Väga hea veekvaliteet 100