TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kuremäe ridaelamu veevärk
Aadressid
  • Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
42 proovivõttu (lehekülg 1/5)
11. oktoober 2023 Kuremäe 4 Kuremäe 4, Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 71 200
Sulfaat mg/l <2.8 250
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 499 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.6 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kloriid mg/l 9.7 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 43 50
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.004 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
pH pH ühik 8.08 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. oktoober 2023 Kuremäe 4 Kuremäe 4, Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 70.3 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 20
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l 0.5 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 10.0
Arseen µg/l <0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Alumiinium µg/l <8 200
Boor mg/l 0.8 1.5
11. oktoober 2023 Kuremäe 4 Kuremäe 4, Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
26. september 2022 Kuremäe VTJ Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 510 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 0.51
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.98 6.5 kuni 9.5
11. oktoober 2021 Kuremäe VTJ Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 516 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.89
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
11. oktoober 2021 Kuremäe 4 Kuremäe 4, Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 mBq/l 205
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.042
Ra-228 mBq/l 170
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.085
Efektiivdoos mSv/aastas 0.127 0.10
Kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo hinnangu kohaselt Kuremäe ridaelamu veevärgi puurkaevu joogivee radioloogilise mõju tõttu eluaja jooksul vähki haigestuvate inimeste arv on suurima tõenäosusega 0.
04. november 2020 Kuremäe VTJ Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
07. oktoober 2020 Kuremäe 4 Kuremäe 4, Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10.8
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 8 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.46
pH pH ühik 8.01 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 512 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
09. september 2019 Kuremäe 4 Kuremäe 4, Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.51
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.2
pH pH ühik 7.83 6.5 kuni 9.5
22. juuli 2019 Kaev/liitumispunkt Kuremäe 4 Kuningaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l <2.8 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0