TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kurtna küla osa veevärk
Aadressid
  • Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
36 proovivõttu (lehekülg 1/4)
02. oktoober 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13. september 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.8
pH pH ühik 7.88 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Elektrijuhtivus μS/cm 613 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
04. september 2017 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 592 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.1
pH pH ühik 8.06 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26. aprill 2017 Kurtna 14 Kurtna 14, Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. september 2016 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.088 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 493 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.96 6.5 kuni 9.5
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
20. aprill 2016 Kurtna 14 Kurtna 14, Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17. november 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.52 6.5 kuni 9.5
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.7
Ammoonium mg/l 0.1 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 594 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23. märts 2015 Kurtna 14 Kurtna 14, Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19. märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19. märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
p,p-DDE µg/l <0.0012 0.1
Heksaklorotsükloheksaan, delta µg/l <0.0009 0.1
p,p-DDT µg/l <0.0015 0.1
PAH-d summa μg/l <0.004 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l <0.001 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l <0.0015 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l <0.0004 0.1
p,p-DDD µg/l <0.0017 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l <0.0006 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l <0.0018 30
Isobensaan µg/l <0.0051 0.1
Metoksükloor µg/l <0.0028 0.1
Dieldriin µg/l <0.0005 0.03
Aldriin µg/l <0.0006 0.03
Isodriin µg/l <0.0014 0.1
Endriin µg/l <0.0007 0.1
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (NTU) NTU 0.54
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
Vask mg/l <1 2.0
Tsüaniid µg/l <3 50
heksaklorotsükloheksaan, alfa µg/l <0.0006 0.1
heksaklorotsükloheksaan, gamma µg/l <0.0005 0.1
heksaklorotsükloheksaan, beeta µg/l <0.0012 0.1
Trihalometaanide summa µg/l <0.2 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Sulfaat mg/l 19 250
Seleen µg/l 0.53 10
Raud µg/l 97 200
Plii µg/l <0.1 10
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Nitrit mg/l 0.008 0.5
Nitraat mg/l 1.3 50
Nikkel µg/l <0.1 20
Naatrium mg/l 44 200
Mangaan µg/l <5.5 50
Kroom µg/l <0.5 50
Kloriid mg/l 11 250
Kaadmium µg/l <0.02 5.0
Fluoriid mg/l 0.53 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 587 2500
Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
Boor mg/l 0.827 1.0
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Benseen µg/l <0.1 1.0
Arseen µg/l <0.05 10
Antimon µg/l <0.05 5.0
Ammoonium mg/l 0.037 0.50
Alumiinium µg/l <20 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.05 3.0
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Pestitsiidide summa µg/l <0.005 0.50