TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pagari küla veevärk
Aadressid
  • Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
  • Jõetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
24. juuli 2023 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.64 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 644 2500
27. juuli 2022 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.63 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 650 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28. jaanuar 2022 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l <40 200
20. detsember 2021 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 254 200
10. mai 2021 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 650 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.92
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
29. juuli 2020 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 286 200
Nitrit mg/l 0.007 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.34 5.0
Mangaan µg/l <30 50
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
Fluoriid mg/l 0.51 1.5
Kloriid mg/l 9.6 250
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Nitraat mg/l <1 50
Sulfaat mg/l 7.2 250
29. juuli 2020 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Alumiinium µg/l <5 200
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Naatrium mg/l 75.4 200
Boor mg/l 0.9 1.0
Vask mg/l <0.001 2.0
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1 10
Plii µg/l <0.1 10
29. juuli 2020 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
13. mai 2020 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 645 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.71 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.67 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.9
Elektrijuhtivus μS/cm 646 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.33
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1