TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pagari küla veevärk
Aadressid
  • Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10. mai 2021 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 650 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.92
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.0
29. juuli 2020 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29. juuli 2020 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Alumiinium µg/l <5 200
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Naatrium mg/l 75.4 200
Boor mg/l 0.9 1.0
Vask mg/l <0.001 2.0
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Plii µg/l <0.1 10
29. juuli 2020 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
13. mai 2020 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 645 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.71 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.67 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.9
Elektrijuhtivus μS/cm 646 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.33
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. juuni 2019 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 5.3 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
03. september 2018 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.025
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.006
Efektiivdoos mSv/aastas 0.098 0.10
12. märts 2018 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 633 2500
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
13. veebruar 2017 Pagari Seltsimaja Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.61 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Elektrijuhtivus μS/cm 648 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.25 0.50