TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mäetaguse küla veevärk
Aadressid
  • Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
10. mai 2021 Mäetaguse küla veevärk Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 690 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.9
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 0.76
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 8.02 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
29. juuli 2020 Mäetaguse küla veevärk Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Sulfaat mg/l 20 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.92 5.0
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Mangaan µg/l <30 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.58 1.5
Kloriid mg/l 53 250
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Raud µg/l 71 200
29. juuli 2020 Mäetaguse küla veevärk Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
29. juuli 2020 Mäetaguse küla veevärk Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Boor mg/l 0.8 1.0
Alumiinium µg/l <5 200
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Naatrium mg/l 94.1 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
13. mai 2020 Mäetaguse küla veevärk Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 691 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
pH pH ühik 8.02 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22. jaanuar 2020 Mäetaguse küla veevärk Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
14. oktoober 2019 Mäetaguse küla veevärk Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. september 2019 Mäetaguse küla veevärk Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Mäetaguse küla veevärk Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 82 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.98 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.6
Elektrijuhtivus μS/cm 662 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.58
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Mäetaguse küla veevärk Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfaat mg/l 17.2 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2