TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mäetaguse aleviku veevärk
Aadressid
  • Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
36 proovivõttu (lehekülg 1/4)
31. jaanuar 2024 Mäetaguse Põhikool Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50
Raud µg/l <40 200
22. jaanuar 2024 Mäetaguse pumpla II (puurkaev kat nr 2751) Tamme tn 7a, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50
Raud µg/l <40 200
22. jaanuar 2024 Mäetaguse pumpla I (puurkaev kat nr 2663) Kooli tn 9, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50
Raud µg/l <40 200
10. jaanuar 2024 Tamme tn 15 kortermaja Tamme tn 15, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
10. jaanuar 2024 Tamme tn 15 kortermaja Tamme tn 15, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
24. juuli 2023 Mäetaguse pumpla I (puurkaev kat nr 2663) Kooli tn 9, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 584 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.54
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.97 6.5 kuni 9.5
27. veebruar 2023 Mäetaguse pumpla I (puurkaev kat nr 2663) Kooli tn 9, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 165 200
Sulfaat mg/l 8.6 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.9
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
27. veebruar 2023 Kooli tn 1 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 162 200
Sulfaat mg/l 17.67 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.7
Mangaan µg/l <30 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
27. juuli 2022 Mäetaguse Põhikool Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 592 2500
pH pH ühik 7.87 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.9
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
22. september 2021 Mäetaguse mõisa hoone Kooli tn 7, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0