TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mäetaguse aleviku veevärk
Aadressid
  • Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
26 proovivõttu (lehekülg 1/3)
22. september 2021 Mäetaguse mõisa hoone Kooli tn 7, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22. september 2021 Catering kohvik Kooli tn 15, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13. mai 2021 Mäetaguse mõisa hoone Kooli tn 7, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
10. mai 2021 Mäetaguse Põhikool Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.89 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 592 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.81
13. mai 2020 Mäetaguse Põhikool Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.94 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
12. august 2019 Mäetaguse Põhikool Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Alumiinium µg/l <5.0 200
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Boor mg/l 0.754 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Naatrium mg/l 83.2 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
10. juuni 2019 Mäetaguse Põhikool Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 594 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.7
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.84 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Mäetaguse Põhikool Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 8.6 250
03. september 2018 Mäetaguse Põhikool Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.026
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.043
Efektiivdoos mSv/aastas 0.068 0.10
12. märts 2018 Mäetaguse Põhikool Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.2
pH pH ühik 7.53 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1