TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kiikla küla veevärk
Aadressid
  • Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
10. mai 2021 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 661 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.7
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.78
13. mai 2020 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 715 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22. jaanuar 2020 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Naftasaadused GC (ug/l) ug/l <0.5
10. juuni 2019 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 715 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 17.7 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
12. märts 2018 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 700 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.5
pH pH ühik 7.41 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11. oktoober 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28. august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Nitrit mg/l <0.004 0.5
pH pH ühik 7.81 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Nitraat mg/l <1 50
Sulfaat mg/l 15.3 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.5
Elektrijuhtivus μS/cm 697 2500
Fluoriid mg/l 0.61 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kloriid mg/l 35.2 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Raud µg/l <100 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28. august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Arseen µg/l <0.1 10
Vask mg/l 0.001 2.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Plii µg/l 0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Seleen µg/l <1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Naatrium mg/l 72.7 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Boor mg/l 1.0 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
28. august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas 0.044 0.10
Ra-226 mBq/l 65
Ra-228 mBq/l 61
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.013
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.031