TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kiikla küla veevärk
Aadressid
  • Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
30 proovivõttu (lehekülg 1/3)
20. juuni 2024 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 696 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.75 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24. juuli 2023 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.54
Elektrijuhtivus μS/cm 698 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.66 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.1
09. august 2022 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Naatrium mg/l 76.1 200
Benseen µg/l <0.1 1.0
Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
Naftasaadused GC (μg/l) ug/l <20
09. august 2022 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Kaltsium mg/l 30.2
Kaalium mg/l 8
Naatrium mg/l 75.4 200
Magneesium mg/l 24.6
Benseen µg/l <0.1 1.0
Fosfaat mg/l 0.097
Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
Naftasaadused GC (μg/l) ug/l <20
27. juuli 2022 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 715 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.5
10. mai 2021 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 661 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.7
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.78
13. mai 2020 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 715 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22. jaanuar 2020 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Naftasaadused GC (μg/l) ug/l <0.5
10. juuni 2019 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 715 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 17.7 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0