TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kalina küla veevärk
Aadressid
  • Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
24. juuli 2023 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 602 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.62 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
27. juuli 2022 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 608 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.57 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9
10. mai 2021 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 609 2500
Hägusus (NTU) NTU 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.65 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13. mai 2020 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 611 2500
Hägusus (NTU) NTU 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.63 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Elektrijuhtivus μS/cm 611 2500
pH pH ühik 7.67 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 4.3 250
12. märts 2018 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.19 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 598 2500
pH pH ühik 7.55 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. oktoober 2017 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21. august 2017 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 mBq/l 172
Ra-228 mBq/l 132
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.035
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.066
Efektiivdoos mSv/aastas 0.101 0.10
13. veebruar 2017 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 602 2500
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.56 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0