TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kalina küla veevärk
Aadressid
  • Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
20. juuni 2024 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.65 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 602 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24. juuli 2023 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 602 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.62 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
27. juuli 2022 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 608 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.57 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9
10. mai 2021 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 609 2500
Hägusus (NTU) NTU 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.65 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13. mai 2020 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 611 2500
Hägusus (NTU) NTU 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.63 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Elektrijuhtivus μS/cm 611 2500
pH pH ühik 7.67 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 4.3 250
12. märts 2018 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.19 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 598 2500
pH pH ühik 7.55 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. oktoober 2017 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21. august 2017 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 mBq/l 172
Ra-228 mBq/l 132
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.035
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.066
Efektiivdoos mSv/aastas 0.101 0.10