TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kalina küla veevärk
Aadressid
  • Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10. mai 2021 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 609 2500
Hägusus (NTU) NTU 3.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.65 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13. mai 2020 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 611 2500
Hägusus (NTU) NTU 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.63 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Elektrijuhtivus μS/cm 611 2500
pH pH ühik 7.67 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 4.3 250
12. märts 2018 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.19 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 598 2500
pH pH ühik 7.55 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. oktoober 2017 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21. august 2017 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 mBq/l 172
Ra-228 mBq/l 132
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.035
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.066
Efektiivdoos mSv/aastas 0.101 0.10
13. veebruar 2017 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 602 2500
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.56 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
01. august 2016 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.8
Fluoriid mg/l 0.53 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 603 2500
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
Sulfaat mg/l 6.2 250
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kloriid mg/l 13.4 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.03 5.0
pH pH ühik 7.53 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 115.9 200
01. august 2016 Kalina küla veevärk Kalina küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Alumiinium µg/l 13 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 44.0 200
Vask mg/l <0.01 2.0
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Boor mg/l 0.87 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1