TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Apandiku küla veevärk
Aadressid
  • Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
29 proovivõttu (lehekülg 1/3)
20. juuni 2024 pumbajaam Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 648 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.2
11. oktoober 2023 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 120 200
24. juuli 2023 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0
24. juuli 2023 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
24. juuli 2023 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 52.9 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Alumiinium µg/l <8 200
Boor mg/l 0.92 1.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
09. august 2022 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Naatrium mg/l 54.1 200
Benseen µg/l <0.1 1.0
Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
Naftasaadused GC (μg/l) ug/l <20
27. juuli 2022 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 672 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.62 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10. mai 2021 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 707 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13. mai 2020 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 659 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.62 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 665 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.2