TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Apandiku küla veevärk
Aadressid
  • Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
28 proovivõttu (lehekülg 1/3)
11. oktoober 2023 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 120 200
24. juuli 2023 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0
24. juuli 2023 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
24. juuli 2023 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 52.9 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Alumiinium µg/l <8 200
Boor mg/l 0.92 1.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
09. august 2022 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Naatrium mg/l 54.1 200
Benseen µg/l <0.1 1.0
Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
Naftasaadused GC (μg/l) ug/l <20
27. juuli 2022 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 672 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.62 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10. mai 2021 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 707 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13. mai 2020 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 659 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.62 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 665 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.2
10. juuni 2019 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Sulfaat mg/l 10 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1