TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Apandiku küla veevärk
Aadressid
  • Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
10. mai 2021 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 707 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13. mai 2020 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 659 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.62 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 665 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.2
10. juuni 2019 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Sulfaat mg/l 10 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12. märts 2018 pumbajaam Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.1
Elektrijuhtivus μS/cm 644 2500
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
28. august 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.034
Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.011
Efektiivdoos mSv/aastas 0.034 0.10
Ra-226 mBq/l 166
Ra-228 mBq/l <22
13. veebruar 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 653 2500
Ammoonium mg/l 0.23 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.64 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
29. september 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15. veebruar 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 647 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
04. november 2015 pumbajaam Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0