TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aruküla küla veevärk
Aadressid
  • Aruküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
  • Liivakünka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
29 proovivõttu (lehekülg 1/3)
20. juuni 2024 Aruküla pumbajaam Aruküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 611 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.96 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
24. juuli 2023 Aruküla pumbajaam Aruküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.88 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.3
Elektrijuhtivus μS/cm 610 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.51
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
02. jaanuar 2023 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l <40 200
26. september 2022 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 738 200
09. august 2022 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Naatrium mg/l 80.5 200
Benseen µg/l <0.1 1.0
Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
Naftasaadused GC (μg/l) ug/l 29
27. juuli 2022 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 479 200
Sulfaat mg/l 9.6 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.5
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.034 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Elektrijuhtivus μS/cm 615 2500
Fluoriid mg/l 0.14 1.5
Hägusus (NTU) NTU 2.3
Kloriid mg/l 23.2 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
27. juuli 2022 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 75.8 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Alumiinium µg/l <8 200
Boor mg/l 0.99 1.0
27. juuli 2022 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
10. mai 2021 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.2
pH pH ühik 7.89 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 3.4
Elektrijuhtivus μS/cm 612 2500
13. mai 2020 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.7
Hägusus (NTU) NTU 3.1
Elektrijuhtivus μS/cm 616 2500
pH pH ühik 7.81 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1