TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aruküla küla veevärk
Aadressid
  • Aruküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
  • Liivakünka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
28 proovivõttu (lehekülg 1/3)
24. juuli 2023 Aruküla pumbajaam Aruküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.88 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.3
Elektrijuhtivus μS/cm 610 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.51
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
02. jaanuar 2023 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l <40 200
26. september 2022 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 738 200
09. august 2022 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Naatrium mg/l 80.5 200
Benseen µg/l <0.1 1.0
Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
Naftasaadused GC (μg/l) ug/l 29
27. juuli 2022 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 479 200
Sulfaat mg/l 9.6 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.5
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.034 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Elektrijuhtivus μS/cm 615 2500
Fluoriid mg/l 0.14 1.5
Hägusus (NTU) NTU 2.3
Kloriid mg/l 23.2 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
27. juuli 2022 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 75.8 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Alumiinium µg/l <8 200
Boor mg/l 0.99 1.0
27. juuli 2022 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
10. mai 2021 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.2
pH pH ühik 7.89 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 3.4
Elektrijuhtivus μS/cm 612 2500
13. mai 2020 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.7
Hägusus (NTU) NTU 3.1
Elektrijuhtivus μS/cm 616 2500
pH pH ühik 7.81 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. juuni 2019 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 2.92
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10.7
Elektrijuhtivus μS/cm 617 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0