TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aruküla küla veevärk
Aadressid
  • Aruküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
10. mai 2021 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.2
pH pH ühik 7.89 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 3.4
Elektrijuhtivus μS/cm 612 2500
13. mai 2020 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.7
Hägusus (NTU) NTU 3.1
Elektrijuhtivus μS/cm 616 2500
pH pH ühik 7.81 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. juuni 2019 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 2.92
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10.7
Elektrijuhtivus μS/cm 617 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 7.6 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
12. märts 2018 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 595 2500
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.65 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
28. august 2017 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas 0.072 0.10
Ra-226 mBq/l 135
Ra-228 mBq/l 89
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.028
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.045
13. veebruar 2017 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 602 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
29. september 2016 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15. veebruar 2016 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 600 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
pH pH ühik 7.62 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.6
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12. oktoober 2015 Aruküla küla veevärk Aruküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0