TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tarakuse küla veevärk
Aadressid
  • Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
24. juuli 2023 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 601 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.7
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.91 6.5 kuni 9.5
27. juuli 2022 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 604 2500
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. mai 2021 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 599 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.4
pH pH ühik 7.84 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13. mai 2020 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 601 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.7
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.81 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 604 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.73
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.8
10. juuni 2019 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfaat mg/l <2.8 250
12. märts 2018 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 589 2500
Ammoonium mg/l 0.3 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21. august 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas 0.223 0.10
Ra-226 mBq/l 706
Ra-228 mBq/l 156
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.144
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.078
Keskkonnaameti kiirgusosakonna kiirgusseire büroo 2017.a väljastatud Tarakuse küla puurkaevu nr 16392 joogivee radionukliidide sisaldusest tarbijate tervisele tuleneva mõju hinnangu alusel Tarakuse küla puurkaevu nr 16392 joogivee radioloogilise mõju tõttu haigestuvate inimeste arv on suurima tõenäosusega 0.
13. veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 595 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15. veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.9
pH pH ühik 7.42 6.5 kuni 9.5