TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tarakuse küla veevärk
Aadressid
  • Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10. mai 2021 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 599 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.4
pH pH ühik 7.84 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13. mai 2020 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 601 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.7
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.81 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 604 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.73
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.8
10. juuni 2019 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfaat mg/l <2.8 250
12. märts 2018 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 589 2500
Ammoonium mg/l 0.3 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21. august 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas 0.223 0.10
Ra-226 mBq/l 706
Ra-228 mBq/l 156
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.144
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.078
13. veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 595 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15. veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.9
pH pH ühik 7.42 6.5 kuni 9.5
28. september 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13. aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.27 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 599 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1