TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Uhe, Väike-Pungerja veevärk
Aadressid
  • Väike-Pungerja küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
  • Uhe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10. mai 2021 Uhe, Väike-Pungerja veevärk Uhe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.93 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 696 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.95
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13. mai 2020 Uhe, Väike-Pungerja veevärk Uhe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 699 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.86 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. juuni 2019 Uhe, Väike-Pungerja veevärk Uhe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 19 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.78
Elektrijuhtivus μS/cm 696 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.86 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.8
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Uhe, Väike-Pungerja veevärk Uhe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 14.8 250
12. märts 2018 Uhe, Väike-Pungerja veevärk Uhe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.55 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 680 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
21. august 2017 Uhe, Väike-Pungerja veevärk Uhe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas 0.007 0.10
Ra-226 mBq/l 35
Ra-228 mBq/l <13
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.007
Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.007
13. veebruar 2017 Uhe, Väike-Pungerja veevärk Uhe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 689 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.81 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15. veebruar 2016 Uhe, Väike-Pungerja veevärk Uhe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 686 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
pH pH ühik 7.74 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28. september 2015 Uhe, Väike-Pungerja veevärk Uhe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22. juuli 2015 Uhe, Väike-Pungerja veevärk Uhe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kloriid mg/l 73 250
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Fluoriid mg/l 0.82 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 688 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Nitraat mg/l <1 50
Mangaan µg/l <30 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <100 200
Sulfaat mg/l 15 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2.2
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 77 ebaloomulike muutusteta
Nitrit mg/l <0.004 0.5
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5