TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rajaküla veevärk
Aadressid
  • Rajaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
24. juuli 2023 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 621 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.94 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.8
27. juuli 2022 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.86 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 629 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. mai 2021 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Sulfaat mg/l 7.6 250
Raud µg/l 44.7 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 630 2500
Fluoriid mg/l 0.61 1.5
Hägusus (NTU) NTU 0.72
Kloriid mg/l 27.8 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.004 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.97 6.5 kuni 9.5
10. mai 2021 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l 2 100
Boor mg/l 0.858 1.0
Alumiinium µg/l <8 200
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Kroom µg/l <0.3 50
Vask mg/l <0.002 2.0
Nikkel µg/l <2 20
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Plii µg/l <0.2 10
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Naatrium mg/l 74.9 200
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
10. mai 2021 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
29. juuli 2020 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 628 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.74 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
13. mai 2020 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 631 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.3
pH pH ühik 7.86 6.5 kuni 9.5
10. juuni 2019 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.85 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 0.54
Elektrijuhtivus μS/cm 631 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. juuni 2019 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 10.5 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
12. märts 2018 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.51 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 618 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1