TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ereda küla veevärk
Aadressid
  • Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
24. juuli 2023 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 645 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
27. juuli 2022 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 661 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 2.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.82 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10.2
10. mai 2021 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 652 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13. mai 2020 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 673 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.4
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. juuni 2019 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 663 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
pH pH ühik 7.64 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Sulfaat mg/l 10 250
12. märts 2018 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.56 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 639 2500
Ammoonium mg/l 0.19 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.9
21. august 2017 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas 0.016 0.10
Ra-226 mBq/l 76
Ra-228 mBq/l <24
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.016
Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.012
13. veebruar 2017 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
pH pH ühik 7.66 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Elektrijuhtivus μS/cm 647 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
15. veebruar 2016 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
pH pH ühik 7.41 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.8
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 636 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5