TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ereda küla veevärk
Aadressid
  • Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
24. juuli 2023 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 645 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
27. juuli 2022 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 661 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 2.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.82 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10.2
10. mai 2021 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 652 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13. mai 2020 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 673 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.4
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. juuni 2019 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 663 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
pH pH ühik 7.64 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Sulfaat mg/l 10 250
12. märts 2018 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.56 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 639 2500
Ammoonium mg/l 0.19 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.9
21. august 2017 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas 0.016 0.10
Ra-226 mBq/l 76
Ra-228 mBq/l <24
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.016
Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.012
13. veebruar 2017 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
pH pH ühik 7.66 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Elektrijuhtivus μS/cm 647 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
15. veebruar 2016 Ereda küla veevärk Ereda küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
pH pH ühik 7.41 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.8
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 636 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5