TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ratva küla veevärk
Aadressid
  • Ratva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
24. juuli 2023 Ratva küla pumbajaam Ratva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 678 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.09 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27. juuli 2022 Ratva küla veevärk Ratva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 691 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.03 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10. mai 2021 Ratva küla veevärk Ratva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 8.04 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.9
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 689 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
09. september 2020 Ratva küla veevärk Ratva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 54.8 200
Mangaan µg/l 30.7 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
13. mai 2020 Ratva küla veevärk Ratva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.3
pH pH ühik 8.11 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Elektrijuhtivus μS/cm 692 2500
10. juuni 2019 Ratva küla veevärk Ratva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 8.03 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Elektrijuhtivus μS/cm 694 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. juuni 2019 Ratva küla veevärk Ratva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Sulfaat mg/l 16.7 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
17. september 2018 Ratva küla veevärk Ratva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 381 200
Mangaan µg/l 115 50
03. september 2018 Ratva küla veevärk Ratva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.14 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 669 2500
Fluoriid mg/l 0.71 1.5
Hägusus (NTU) NTU 1.84
Kloriid mg/l 60.5 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 113 50
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.005 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.77 5.0
pH pH ühik 7.99 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 397 200
Sulfaat mg/l 16.7 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
03. september 2018 Ratva küla veevärk Ratva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Alumiinium µg/l <10 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 77.5 200
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l <1 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Boor mg/l 0.84 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.001 2.0
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03