TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Võrnu küla veevärk
Aadressid
  • Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
10. mai 2021 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 928 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
13. mai 2020 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 2.5
Elektrijuhtivus μS/cm 962 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.9
pH pH ühik 7.44 6.5 kuni 9.5
26. august 2019 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l 215 50
Raud µg/l 155 200
12. august 2019 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Naatrium mg/l 51.6 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Boor mg/l 0.679 1.0
Alumiinium µg/l <5.0 200
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
10. juuni 2019 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.45 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.8
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 907 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.97
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. juuni 2019 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfaat mg/l 110 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
03. september 2018 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.013
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.054
Efektiivdoos mSv/aastas 0.067 0.10
12. märts 2018 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 912 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11. oktoober 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13. veebruar 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 1.24
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.63 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 939 2500