TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Atsalama II küla veevärk
Aadressid
  • Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
24 proovivõttu (lehekülg 1/3)
20. juuni 2024 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 573 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.84 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 74 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11. oktoober 2023 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24. juuli 2023 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 4 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.1
02. jaanuar 2023 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 70 ebaloomulike muutusteta
26. september 2022 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 66 0
27. juuli 2022 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.75 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 12 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 170 ebaloomulike muutusteta
10. mai 2021 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.8
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 582 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
13. mai 2020 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.8
10. juuni 2019 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.72 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
Hägusus (NTU) NTU 1.03
Elektrijuhtivus μS/cm 586 2500
10. juuni 2019 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 2.87 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0