TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Atsalama I küla veevärk
Aadressid
  • Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10. mai 2021 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.92 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.1
Elektrijuhtivus μS/cm 597 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.59
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13. mai 2020 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 598 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.79 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 597 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.92
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.6
10. juuni 2019 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfaat mg/l 4.8 250
12. märts 2018 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Elektrijuhtivus μS/cm 581 2500
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
pH pH ühik 7.45 6.5 kuni 9.5
11. oktoober 2017 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28. august 2017 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.61 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <100 200
Sulfaat mg/l 6.0 250
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kloriid mg/l 18.3 250
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Nitraat mg/l <1 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.77 5.0
Nitrit mg/l 0.0044 0.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.8
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 587 2500
Fluoriid mg/l 0.64 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28. august 2017 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Plii µg/l 0.5 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Boor mg/l 0.88 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.002 2.0
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Naatrium mg/l 74.4 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Alumiinium µg/l <10 200
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Endriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
28. august 2017 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas 0.097 0.10
Ra-226 mBq/l 173
Ra-228 mBq/l 122
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.035
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.061
13. veebruar 2017 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 586 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0