TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Atsalama I küla veevärk
Aadressid
  • Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
24 proovivõttu (lehekülg 1/3)
20. juuni 2024 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 588 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.84 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24. juuli 2023 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 589 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.8
09. august 2022 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Naatrium mg/l 75.8 200
Benseen µg/l <0.1 1.0
Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
Naftasaadused GC (μg/l) ug/l <20
27. juuli 2022 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.99 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 11.1
Elektrijuhtivus μS/cm 594 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.7
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10. mai 2021 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.92 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.1
Elektrijuhtivus μS/cm 597 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.59
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13. mai 2020 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 598 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.79 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 597 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.92
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.6
10. juuni 2019 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfaat mg/l 4.8 250
12. märts 2018 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Elektrijuhtivus μS/cm 581 2500
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
pH pH ühik 7.45 6.5 kuni 9.5
11. oktoober 2017 Atsalama I küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0