TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Atsalama küla veevärk
Aadressid
  • Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
20. juuni 2024 Atsalama küla veevärgi pumbajaam Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 574 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.87 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24. juuli 2023 Atsalama küla veevärgi pumbajaam Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.79 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
27. juuli 2022 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 583 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.9
10. mai 2021 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.87 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 587 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13. mai 2020 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.62
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.85 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 583 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.81
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.79 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.2
10. juuni 2019 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfaat mg/l 2.87 250
12. märts 2018 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.46 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
21. august 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 mBq/l 303
Ra-228 mBq/l 86
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.062
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.044
Efektiivdoos mSv/aastas 0.105 0.10
13. veebruar 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.82 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Elektrijuhtivus μS/cm 575 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50