TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Atsalama küla veevärk
Aadressid
  • Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10. mai 2021 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.87 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 587 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13. mai 2020 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.62
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.85 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 583 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.81
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.79 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.2
10. juuni 2019 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfaat mg/l 2.87 250
12. märts 2018 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.46 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
21. august 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 mBq/l 303
Ra-228 mBq/l 86
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.062
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.044
Efektiivdoos mSv/aastas 0.105 0.10
13. veebruar 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.82 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Elektrijuhtivus μS/cm 575 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
29. september 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Raud µg/l <100 200
Mangaan µg/l <30 50
12. september 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50
01. august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.3
Sulfaat mg/l 2.87 250
Raud µg/l <100 200
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.07 5.0
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Mangaan µg/l 81.7 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Kloriid mg/l 18.7 250
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Fluoriid mg/l 0.51 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 579 2500
Ammoonium mg/l 0.12 0.50