TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Sillamäe linna veevärk
Aadressid
  • Sillamäe linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Sillamäe-Veevärk
Aadress
Ranna 5, Sillamäe linn
Telefon
+372 392 4077
Veebiaadress
www.silveevark.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
1318 proovivõttu (lehekülg 1/132)
22. august 2023 Kesk 1, Sillamäe linn Kesk tn 1, Sillamäe linn
Värvus (kraadides) kraadi 5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 893 2500
pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
Kloriid mg/l 218 250
Raud µg/l 30 200
Maitse (pallides) pall 0
22. august 2023 Majakovski 17, Sillamäe linn V. Majakovski tn 17, Sillamäe linn
Värvus (kraadides) kraadi 5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 981 2500
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Kloriid mg/l 218 250
Raud µg/l <1 200
Maitse (pallides) pall 0
27. juuni 2023 Kesk 1, Sillamäe linn Kesk tn 1, Sillamäe linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
27. juuni 2023 Majakovski 17, Sillamäe linn V. Majakovski tn 17, Sillamäe linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
27. juuni 2023 Kesk tn 18 Sillamäe linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 97 ebaloomulike muutusteta
27. juuni 2023 Kannuka Kooli, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 30 ebaloomulike muutusteta
27. juuni 2023 Vanalinna Kool Sillamäe linn V. Tškalovi tn 25, Sillamäe linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 36 ebaloomulike muutusteta
27. juuni 2023 Sillamäe Keskpumbajaam I. Pavlovi tn 12b, Sillamäe linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 76 ebaloomulike muutusteta
31. mai 2023 Vanalinna Kool Sillamäe linn V. Tškalovi tn 25, Sillamäe linn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 48 ebaloomulike muutusteta
31. mai 2023 Sillamäe Keskpumbajaam I. Pavlovi tn 12b, Sillamäe linn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 5.0
Naatrium mg/l 192 200