TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Surju Kool
Aadressid
  • Uue-Kooli, Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Surju Kool
Aadress
Uue-Kooli, 86401 Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Telefon
+372 4430445
Veebiaadress
http://www.surju.edu.ee/
E-post
heidi.kodasma@surju.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
18. mai 2022 Surju Kool Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 506 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <10 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
24. mai 2021 Surju Kool Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 538 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l <30 200
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
16. märts 2020 Surju Kool Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Raud µg/l 41 200
Naatrium mg/l 39 200
Nikkel µg/l <0.1 20
Nitraat mg/l 0.83 50
Nitrit mg/l <0.003 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Plii µg/l 1.2 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.06 3.0
Alumiinium µg/l <20 200
Ammoonium mg/l 0.041 0.50
Seleen µg/l <0.05 10
Sulfaat mg/l 2.7 250
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <0.1 100
Tsüaniid µg/l <3 50
Vask mg/l 0.017 2.0
Hägusus (NTU) NTU 0.63
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.1
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
PAH-d summa μg/l <0.002 0.1
2,4-D µg/l <0.02 0.1
Bentasoon µg/l <0.02 0.1
Desetüül-atrasiin μg/l <0.003 0.1
Dikamba µg/l <0.1 0.1
Diklorofoss μg/l <0.003 0.1
Dimetoaat µg/l <0.002 0.1
Diuroon µg/l <0.01 0.1
Fenpropidiin µg/l <0.003 0.1
Fluroksüpüür µg/l <0.02 0.1
Imidaklopriid μg/l <0.01 0.1
Isoproturoon µg/l <0.001 0.1
Kinoksüfeen μg/l <0.002 0.1
Klopüraliid µg/l <0.02 0.1
Klorotoluroon μg/l <0.001 0.1
Klotianidiin μg/l <0.005 0.1
Linuroon μg/l <0.005 0.1
Malatioon µg/l <0.005 0.1
MCPA µg/l <0.01 0.1
Metabenstiasuroon μg/l <0.001 0.1
Metasakloor µg/l <0.002 0.1
Metobromuroon μg/l <0.01 0.1
Monolinuroon μg/l <0.005 0.1
Propikonasool µg/l <0.005 0.1
Simasiin µg/l <0.003 0.1
Spiroksamiin µg/l <0.003 0.1
Tebukonasool µg/l <0.002 0.1
Terbutriin μg/l <0.005 0.1
Tiaklopriid μg/l <0.001 0.1
Tiametoksaam µg/l <0.003 0.1
Triadimenool µg/l <0.005 0.1
Tsübutriin μg/l <0.001 0.1
Pestitsiidide summa µg/l <0.1 0.50
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Antimon µg/l 0.83 5.0
Arseen µg/l 0.08 10
Benseen µg/l <0.06 1.0
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Boor mg/l 0.26 1.0
Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 571 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
Kaadmium µg/l <0.02 5.0
Kloriid mg/l 15 250
Kroom µg/l <0.5 50
Mangaan µg/l 4.8 50
25. märts 2019 Surju Kool Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 565 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l 0.01 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
25. märts 2019 Surju Kool Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 565 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l 10 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
12. märts 2018 Surju Kool Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Ammoonium mg/l 0.23 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 567 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 12
Raud µg/l 180 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25. september 2017 Surju Kool Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 44 200
16. veebruar 2017 Surju Kool Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Lõhnaläve indeks TON 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
Raud µg/l 22 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.017 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 563 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.75 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 0.5
02. mai 2016 Surju Kool Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Raud µg/l 280 200
17. märts 2016 Surju Kool Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
Ammoonium mg/l 0.25 0.50
Raud µg/l 340 200
Hägusus (NTU) NTU 1.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0