TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tere AS Põlva Tootmisosakonna veevärk
Aadressid
  • Jaama tn, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
TERE AS
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
86 proovivõttu (lehekülg 1/9)
21. september 2023 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Alumiinium µg/l <50 200
Antimon µg/l <0.05 10.0
Arseen µg/l 0.16 10
Boor mg/l 0.3 1.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l 0.16 50
Mangaan µg/l 44 50
Naatrium mg/l 73 200
Nikkel µg/l 0.25 20
Plii µg/l 0.21 10
Raud µg/l 180 200
Seleen µg/l <0.05 20
Vask mg/l 0.0035 2.0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.06 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l 0.1 10
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.04 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.15 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 1021 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Lõhnaläve indeks TON >=2
maitseläve indeks TFN >=2
Nitrit mg/l <0.01 0.5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Fluoriid mg/l 0.64 1.5
Kloriid mg/l 100 250
Nitraat mg/l <0.1 50
Sulfaat mg/l 240 250
02. juuni 2023 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 908 2500
Hägusus (FAU) FAU <1
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l 183 200
Sulfaat mg/l 225.4 250
pH pH ühik 7.67 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 14.95 50
07. märts 2023 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (FAU) FAU <1
Maitse (pallides) pall 2
Lõhn (pallides) pall 2
Elektrijuhtivus μS/cm 940 2500
Raud µg/l 171 200
Sulfaat mg/l 228.1 250
pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Mangaan µg/l 26.36 50
16. november 2022 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 916 2500
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (FAU) FAU <1
Maitse (pallides) pall 0
pH pH ühik 7.44 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l 145 200
Sulfaat mg/l 220.8 250
Mangaan µg/l 47.59 50
25. august 2022 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Pestitsiidid µg/l Ei leitud 0.1
PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
Benso(a)püreen µg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
25. august 2022 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tolueen ug/l <0.2
Arseen µg/l <0.2 10
Tsüaniid µg/l <3 50
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Vask mg/l 0.005 2.0
Plii µg/l <0.3 10
Kroom µg/l <0.4 50
Antimon µg/l <0.3 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
25. august 2022 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.9 5.0
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 63 200
Sulfaat mg/l 228 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Alumiinium µg/l <10 200
Ammoonium mg/l 0.1 0.50
Boor mg/l 0.3 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 883 2500
Fluoriid mg/l 0.7 1.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Kloriid mg/l 95 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 43 50
Naatrium mg/l 65 200
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.03 0.5
17. mai 2022 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Raud µg/l 84 200
Sulfaat mg/l 160.2 250
Elektrijuhtivus μS/cm 900 2500
Lõhn (pallides) pall 3
Maitse (pallides) pall 3
pH pH ühik 8.02 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Mangaan µg/l 35.69 50
Hägusus (FAU) FAU <=1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23. veebruar 2022 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 909 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Raud µg/l 116 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Mangaan µg/l 51.03 50
Sulfaat mg/l 188.1 250
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
23. august 2021 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta