TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tere AS Põlva Tootmisosakonna veevärk
Aadressid
  • Jaama tn, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
TERE AS
Aadress
Lelle tn 22, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6364113
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
83 proovivõttu (lehekülg 1/9)
16. november 2022 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 916 2500
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (FAU) FAU <1
Maitse (pallides) pall 0
pH pH ühik 7.44 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l 145 200
Sulfaat mg/l 220.8 250
Mangaan µg/l 47.59 50
25. august 2022 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Pestitsiidid µg/l Ei leitud 0.1
PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
Benso(a)püreen µg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
25. august 2022 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tolueen ug/l <0.2
Arseen µg/l <0.2 10
Tsüaniid µg/l <3 50
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Vask mg/l 0.005 2.0
Plii µg/l <0.3 10
Kroom µg/l <0.4 50
Antimon µg/l <0.3 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
25. august 2022 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.9 5.0
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 63 200
Sulfaat mg/l 228 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Alumiinium µg/l <10 200
Ammoonium mg/l 0.1 0.50
Boor mg/l 0.3 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 883 2500
Fluoriid mg/l 0.7 1.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Kloriid mg/l 95 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 43 50
Naatrium mg/l 65 200
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.03 0.5
17. mai 2022 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Raud µg/l 84 200
Sulfaat mg/l 160.2 250
Elektrijuhtivus μS/cm 900 2500
Lõhn (pallides) pall 3
Maitse (pallides) pall 3
pH pH ühik 8.02 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Mangaan µg/l 35.69 50
Hägusus (FAU) FAU <=1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23. veebruar 2022 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 909 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Raud µg/l 116 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Mangaan µg/l 51.03 50
Sulfaat mg/l 188.1 250
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
23. august 2021 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
23. august 2021 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Alumiinium µg/l <10 200
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Boor mg/l 0.3 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 858 2500
Fluoriid mg/l 0.6 1.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Kloriid mg/l 87 250
Mangaan µg/l 23 50
Naatrium mg/l 61 200
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.004 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 54 200
Sulfaat mg/l 46 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
23. august 2021 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Benso(a)püreen µg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
25. august 2020 Tere AS Põlva Tootmisosakond kuivsegude ruum Jaama 20, Põlva linn
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 85 50
Raud µg/l 65 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.004 0.5
Naatrium mg/l 7 200
Fluoriid mg/l 0.7 1.5
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 767 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Kloriid mg/l 88 250
Sulfaat mg/l 218 250
Boor mg/l 0.3 1.0
Alumiinium µg/l <10 200