TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Nõo Veskijärv
Aadress
Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Veekogu liik
tehisjärv
Veekogu nimi
Nõo veskijärv
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Nõo Vallavalitsus
Aadress
Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Telefon
07 455 108
Veebiaadress
www.nvv.ee
E-post
Lisainfo
Kvaliteediklass
2023 - Väga hea
2022 - Väga hea
2021 - Väga hea
2020 - Väga hea
2019 - Väga hea
2018 - Väga hea
2017 - Väga hea

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
66 proovivõttu (lehekülg 1/7)
23. mai 2024 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 3 Väga hea veekvaliteet 100
09. august 2023 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 44 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 18 Väga hea veekvaliteet 100
12. juuli 2023 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 10 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 7 Väga hea veekvaliteet 100
14. juuni 2023 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 2 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
17. mai 2023 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 2 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 12 Väga hea veekvaliteet 100
10. august 2022 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 100 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 20 Väga hea veekvaliteet 100
13. juuli 2022 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 40 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 33 Väga hea veekvaliteet 100
15. juuni 2022 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 12 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
18. mai 2022 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 6 Väga hea veekvaliteet 100
24. august 2021 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 19 Väga hea veekvaliteet 1000