TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Iisaku-Kasevälja veevärk
Aadressid
  • Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
  • Kasevälja küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
45 proovivõttu (lehekülg 1/5)
20. juuni 2023 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Naatrium mg/l 156 200
31. mai 2023 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 973 2500
Fluoriid mg/l 0.39 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kloriid mg/l 43.97 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.38 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Nitraat mg/l 1.7 50
Nitrit mg/l 0.007 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Raud µg/l <40 200
Sulfaat mg/l 31.52 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.4
31. mai 2023 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
31. mai 2023 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l 0.003 2.0
Alumiinium µg/l <8 200
Boor mg/l 0.016 1.0
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 226 200
Trihalometaanide summa µg/l 17 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
16. mai 2022 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.37 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 1397 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.1
21. märts 2022 Iisaku lasteaed Kurekell Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
27. september 2021 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Hägusus (NTU) NTU 1.11
Kloriid mg/l 27.1 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.32 5.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 18 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.11 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 51.8 200
Sulfaat mg/l 40.1 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.7
15. september 2021 Iisaku lasteaed Kurekell Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 49 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
06. september 2021 Iisaku lasteaed Kurekell Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 9 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
09. august 2021 Baar Prowints, Äri tn 2, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0