TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Iisaku-Kasevälja veevärk
Aadressid
  • Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
  • Kasevälja küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
50 proovivõttu (lehekülg 1/5)
27. juuni 2024 Iisaku aleviku II astme pumpla Iisaku metskond 65, 41101 Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
27. juuni 2024 Iisaku lasteaed Kurekell Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
29. aprill 2024 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 675 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.43 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.9
29. aprill 2024 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 131 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
20. juuni 2023 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Naatrium mg/l 156 200
31. mai 2023 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 973 2500
Fluoriid mg/l 0.39 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kloriid mg/l 43.97 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.38 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Nitraat mg/l 1.7 50
Nitrit mg/l 0.007 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Raud µg/l <40 200
Sulfaat mg/l 31.52 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.4
31. mai 2023 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
31. mai 2023 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l 0.003 2.0
Alumiinium µg/l <8 200
Boor mg/l 0.016 1.0
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 226 200
Trihalometaanide summa µg/l 17 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
16. mai 2022 Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.37 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 1397 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.1
21. märts 2022 Iisaku lasteaed Kurekell Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta