TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Avinurme aleviku veevärk
Aadressid
  • Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
31 proovivõttu (lehekülg 1/4)
21. aprill 2021 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 551 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
10. veebruar 2021 Avinurme Sots- ja Turvakeskus Võidu tn 28, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
15. aprill 2020 Avinurme peale veepuhastusseadmeid Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 530 2500
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26. september 2019 Avinurme peale veepuhastusseadmeid Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 422 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
25. aprill 2019 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 602 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 33 200
09. mai 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l 127 200
09. mai 2018 Avinurme peale veepuhastusseadmeid Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l 66 200
11. aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.3
Mangaan µg/l 39 50
Raud µg/l 464 200
Elektrijuhtivus μS/cm 534 2500
Ammoonium mg/l 0.06 0.50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
09. oktoober 2017 Avinurme peale veepuhastusseadmeid Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
09. oktoober 2017 Avinurme peale veepuhastusseadmeid Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0