TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lohusuu aleviku veevärk
Aadressid
  • Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
37 proovivõttu (lehekülg 1/4)
22. märts 2023 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l 0.027 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.8 5.0
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Nitrit mg/l <0.001 0.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Fluoriid mg/l 0.46 1.5
Kloriid mg/l 8.4 250
Nitraat mg/l 0.9 50
Sulfaat mg/l 2.5 250
Alumiinium µg/l <50 200
Antimon µg/l <0.05 10.0
Arseen µg/l 0.078 10
Boor mg/l 0.084 1.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l <0.05 50
Mangaan µg/l 18 50
Naatrium mg/l 19 200
Nikkel µg/l 0.2 20
Plii µg/l 6 10
Raud µg/l 41 200
Seleen µg/l <0.05 20
Vask mg/l 0.01 2.0
Elavhõbe µg/l 0.005 1.0
Benseen µg/l <0.06 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l Ei leitud 10
Trihalometaanide summa µg/l Ei leitud 100
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 543 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
18. aprill 2022 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 107 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 401 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
12. aprill 2021 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12. aprill 2021 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Arseen µg/l 0.5 10
Fenoolsed ühendid mg/l <0.5
Naftasaadused GC (μg/l) ug/l <20
Baarium mg/l 0.548
28. aprill 2020 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 497 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l <20 200
10. september 2019 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 475 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 53 200
27. september 2018 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 557 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 71 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19. september 2018 Lohusuu aleviku pumpla-pärast veepuhastusseadet Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l <20 200
29. november 2017 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l 1932 200
03. oktoober 2017 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 389 200