TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lohusuu aleviku veevärk
Aadressid
  • Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
37 proovivõttu (lehekülg 1/4)
22. märts 2023 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l 0.027 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.8 5.0
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Nitrit mg/l <0.001 0.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Fluoriid mg/l 0.46 1.5
Kloriid mg/l 8.4 250
Nitraat mg/l 0.9 50
Sulfaat mg/l 2.5 250
Alumiinium µg/l <50 200
Antimon µg/l <0.05 10.0
Arseen µg/l 0.078 10
Boor mg/l 0.084 1.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l <0.05 50
Mangaan µg/l 18 50
Naatrium mg/l 19 200
Nikkel µg/l 0.2 20
Plii µg/l 6 10
Raud µg/l 41 200
Seleen µg/l <0.05 20
Vask mg/l 0.01 2.0
Elavhõbe µg/l 0.005 1.0
Benseen µg/l <0.06 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l Ei leitud 10
Trihalometaanide summa µg/l Ei leitud 100
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 543 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
18. aprill 2022 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 107 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 401 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
12. aprill 2021 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12. aprill 2021 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Arseen µg/l 0.5 10
Fenoolsed ühendid mg/l <0.5
Naftasaadused GC (μg/l) ug/l <20
Baarium mg/l 0.548
28. aprill 2020 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 497 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l <20 200
10. september 2019 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 475 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 53 200
27. september 2018 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 557 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 71 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19. september 2018 Lohusuu aleviku pumpla-pärast veepuhastusseadet Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l <20 200
29. november 2017 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l 1932 200
03. oktoober 2017 Lohusuu kool Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 389 200