TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Voka aleviku veevärk
Aadressid
  • Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Vekanor
Aadress
Pikk tn 13a, 41702 Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3398285
Veebiaadress
www.toilavv.ee
E-post
info@vekanor.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
66 proovivõttu (lehekülg 1/7)
02. juuni 2021 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31. mai 2021 Voka aleviku pumbajaam Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31. mai 2021 Voka aleviku pumbajaam Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19. mai 2021 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 450 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 3 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 0.78
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
05. mai 2020 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.5
pH pH ühik 7.51 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.9
Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. juuni 2019 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.55 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Elektrijuhtivus μS/cm 454 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
12. juuni 2018 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
04. juuni 2018 Voka aleviku pumbajaam Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28. mai 2018 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.45 5.0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 16.2 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9.2
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml <4 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 439 2500
Fluoriid mg/l 1.0 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Raud µg/l <100 200
Kloriid mg/l 14.7 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28. mai 2018 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Alumiinium µg/l <10 200
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Vask mg/l 0.006 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Boor mg/l 0.06 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Naatrium mg/l 10.1 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1