TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Voka aleviku veevärk
Aadressid
  • Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Vekanor
Aadress
Pikk tn 13a, 41702 Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3398285
Veebiaadress
www.toilavv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
69 proovivõttu (lehekülg 1/7)
30. mai 2023 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.51 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.2
Elektrijuhtivus μS/cm 464 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.73
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20. mai 2022 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 429 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 1.29
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.49 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 12.9
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
02. juuni 2021 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31. mai 2021 Voka aleviku pumbajaam Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31. mai 2021 Voka aleviku pumbajaam Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19. mai 2021 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 450 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 3 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 0.78
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
05. mai 2020 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.5
pH pH ühik 7.51 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.9
Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. juuni 2019 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.55 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Elektrijuhtivus μS/cm 454 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10
18. märts 2019 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas 0.088 0.10
Ra-226 mBq/l 79
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.016
Ra-228 mBq/l 144
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.072
12. juuni 2018 Voka lasteaed Naksitrallid Männiku tn 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0