TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Toila sadama veevärk
Aadressid
  • Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Vekanor
Aadress
Pikk tn 13a, 41702 Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3398285
Veebiaadress
www.toilavv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
20. mai 2022 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 941 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.88 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19. mai 2021 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 1002 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.9
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.05
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
05. mai 2020 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.97 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 975 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.95
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
03. juuni 2019 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.8
Hägusus (NTU) NTU 1.41
Elektrijuhtivus μS/cm 955 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
11. juuli 2018 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
06. juuli 2018 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 799 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 2.7
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 4 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
07. august 2017 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 1010 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.95
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.6
pH pH ühik 7.46 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
01. juuni 2016 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 1058 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.46
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.7
14. oktoober 2015 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50
Raud µg/l 125 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12. august 2015 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 47 50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Ammoonium mg/l 0.3 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.67 1.5
pH pH ühik 7.95 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 986 2500
Kloriid mg/l 182 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.76 5.0
Raud µg/l 440 200
Sulfaat mg/l <2 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Alumiinium µg/l <10 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 113.0 200
Vask mg/l <0.01 2.0
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <0.3 20
Kroom µg/l <0.1 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Boor mg/l 0.26 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1