TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Toila sadama veevärk
Aadressid
  • Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Vekanor
Veebiaadress
www.toilavv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
29. mai 2024 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29. mai 2024 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 1062 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
pH pH ühik 7.94 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
30. mai 2023 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 1030 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 1.5
pH pH ühik 7.91 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18. juuli 2022 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 mBq/l 202
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.041
Ra-228 mBq/l 382
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.192
Efektiivdoos mSv/aastas 0.234 0.10
Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo 2022.a Toila Sadama pumpla joogivee radionukliidide sisaldusest tarbijate tervisele tuleneva mõju hinnangu kohaselt Toila Sadama pumpla joogivee radioloogilise mõju tõttu haigestuvate inimeste arv on suurima tõenäosusega 0.
20. mai 2022 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 941 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.88 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19. mai 2021 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 1002 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.9
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.05
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
05. mai 2020 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.97 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 975 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.95
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
03. juuni 2019 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.8
Hägusus (NTU) NTU 1.41
Elektrijuhtivus μS/cm 955 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
11. juuli 2018 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
06. juuli 2018 Toila sadam Mere pst 20, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 799 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 2.7
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 4 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3