TagasiTagasi
Ujula
Nimetus
Hotell Olümpia Tervisekeskus Club 26
Aadress
Liivalaia tn 33, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Hotell Olümpia AS
Aadress
Liivalaia tn 33, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6315300
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Basseinivee nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Bassein Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
95 proovivõttu (lehekülg 1/10)
04. august 2023 Tervisekeskus Club 26 VIP bassein
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.1 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.2 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.4
pH pH ühik 7.1 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 1.2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 2.7 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -0.6 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.67 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 0.53 Väga hea veekvaliteet 20
04. august 2023 Tervisekeskus Club 26 VIP bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/1 ml <3 Väga hea veekvaliteet 100
21. juuni 2023 Tervisekeskus Club 26 VIP bassein
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.6 Halb veekvaliteet 0.4
pH pH ühik 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 12 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 2.9 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -0.9 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.98 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 11.02 Väga hea veekvaliteet 20
21. juuni 2023 Tervisekeskus Club 26 VIP bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/1 ml 159 Halb veekvaliteet 100
17. mai 2023 Tervisekeskus Club 26 VIP bassein
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.2 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.6 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.4
pH pH 7.1 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 14 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 2.8 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.4 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 2.6 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 11.4 Väga hea veekvaliteet 20
17. mai 2023 Tervisekeskus Club 26 VIP bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 57 Väga hea veekvaliteet 100
05. aprill 2023 Tervisekeskus Club 26 VIP bassein
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.2 Väga hea veekvaliteet
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.3 Väga hea veekvaliteet 0.4
pH pH 7.1 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 15 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 4 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.2 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 4.9 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 10.1 Väga hea veekvaliteet 20
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Vaba kloor mg/l 1.1 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
05. aprill 2023 Tervisekeskus Club 26 VIP bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml <3 Väga hea veekvaliteet 100
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
04. jaanuar 2023 Tervisekeskus Club 26 VIP bassein
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 6 Väga hea veekvaliteet 100
Vaba kloor mg/l 1.5 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 4.9 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 3.2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -0.7 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 3.5 Väga hea veekvaliteet
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.5 Väga hea veekvaliteet
pH pH 7 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 0.4
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 1.4 Väga hea veekvaliteet 20
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
21. detsember 2022 Tervisekeskus Club 26 VIP bassein
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.6 Halb veekvaliteet 0.4
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
pH pH 6.9 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Vaba kloor mg/l 1.2 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon mg/l 4.8 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 2.8 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -1.4 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 1.9 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 2.9 Väga hea veekvaliteet 20