TagasiTagasi
Ujula
Nimetus
Hotell Palace lõõgastuskeskus
Aadress
Vabaduse väljak 3, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
HMP Hotellid OÜ
Veebiaadress
Lisainfo
Basseinivee nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Bassein Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
96 proovivõttu (lehekülg 1/10)
27. mai 2024 Hotell Palace mullivann
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mgO2/l 3.5 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon mg/l 35 Väga hea veekvaliteet
pH pH ühik 7.9 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Hägusus NHÜ <0.3 Väga hea veekvaliteet 2
Ammooniumioon mg/l 0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 0.4 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mgO2/l 5.1 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mgO2/l -1.6 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 2.9 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 32.1 Halb veekvaliteet 20
27. mai 2024 Hotell Palace mullivann
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 29 Väga hea veekvaliteet 100
29. aprill 2024 Hotell Palace mullivann
Oksüdeeritavus mgO2/l 3.5 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon mg/l 38 Väga hea veekvaliteet
pH pH ühik 7.4 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Hägusus NHÜ <0.3 Väga hea veekvaliteet 2
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 0.6 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 4.6 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 33.4 Halb veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mgO2/l 4.6 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mgO2/l -1.1 Väga hea veekvaliteet 3
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
29. aprill 2024 Hotell Palace mullivann
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 22 Väga hea veekvaliteet 100
26. veebruar 2024 Hotell Palace mullivann
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.4 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.4 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH ühik 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 31 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 4 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -0.6 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 6.4 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 24.6 Halb veekvaliteet 20
26. veebruar 2024 Hotell Palace mullivann
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
18. jaanuar 2024 Hotell Palace mullivann
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 4.6 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 3.6 Väga hea veekvaliteet
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.2 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.9 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH ühik 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 25 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -1.4 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 21.4 Halb veekvaliteet 20
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 24 Väga hea veekvaliteet 100
18. detsember 2023 Hotell Palace mullivann
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH ühik 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 25 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 2.4 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -0.6 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 2.5 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 22.5 Halb veekvaliteet 20
18. detsember 2023 Hotell Palace mullivann
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 7 Väga hea veekvaliteet 100
27. november 2023 Hotell Palace mullivann
Ammooniumioon mg/l 0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 1 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
pH pH ühik 6.9 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -1 Väga hea veekvaliteet 3
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 3.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 2.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 18.8 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon mg/l 21 Väga hea veekvaliteet