TagasiTagasi
Ujula
Nimetus
Hotell Palace lõõgastuskeskus
Aadress
Vabaduse väljak 3, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
HMP Hotellid OÜ
Aadress
Vabaduse väljak 3, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Telefon
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Basseinivee nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Bassein Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
77 proovivõttu (lehekülg 1/8)
26. juuni 2023 Hotell Palace mullivann
Ammooniumioon mg/l 0.18 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.2 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 1.2 Halb veekvaliteet 0.5
pH pH ühik 7.1 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 13 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 3.2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.96 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 12.04 Väga hea veekvaliteet 20
26. juuni 2023 Hotell Palace mullivann
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/1 ml 4 Väga hea veekvaliteet 100
29. mai 2023 Hotell Palace mullivann
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.2 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.8 Halb veekvaliteet 0.5
pH pH 7.1 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 3 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 4.2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 1.3 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 1.7 Väga hea veekvaliteet 20
29. mai 2023 Hotell Palace mullivann
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 46 Väga hea veekvaliteet 100
24. aprill 2023 Hotell Palace mullivann
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.1 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH 6.8 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 23 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 3 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -0.9 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 4.3 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 18.7 Väga hea veekvaliteet 20
24. aprill 2023 Hotell Palace mullivann
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
27. märts 2023 Hotell Palace mullivann
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.8 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH 7 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 27 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 3 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -1.4 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 4.8 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 22.2 Halb veekvaliteet 20
27. märts 2023 Hotell Palace mullivann
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
27. veebruar 2023 Hotell Palace mullivann
Ammooniumioon mg/l 0.06 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.2 Väga hea veekvaliteet
Hägusus NHÜ 1.2 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 1.4 Halb veekvaliteet 0.5
pH pH 7 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt 3 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 32.4 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 7.6 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 24.8 Halb veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 3.4 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.8 Väga hea veekvaliteet 3
Vaba kloor mg/l 1 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
27. veebruar 2023 Hotell Palace mullivann
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml >300 Halb veekvaliteet 100
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10