TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mikitamäe küla ühisveevärk
Aadressid
  • Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Setomaa Haldus
Aadress
Pikk tn 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964754
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
43 proovivõttu (lehekülg 1/5)
07. september 2023 Mikitamäe Hooldekodu Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 671 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
15. september 2022 Mikitamäe Soelaane 11- keldri kraan Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 164 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
28. detsember 2021 Mikitamäe Soelaane 11- keldri kraan Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l 24 50
27. oktoober 2021 Mikitamäe küla tarbija Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l 24 50
24. september 2021 Mikitamäe Soelaane 11- keldri kraan Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Elektrijuhtivus μS/cm 601 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 25 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 87 50
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
24. september 2021 Mikitamäe Soelaane 11- keldri kraan Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.3 50
Plii µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Tolueen ug/l <0.2
Tsüaniid µg/l <3 50
25. oktoober 2019 Mikitamäe Soelaane 11- keldri kraan Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 990 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 30 200
Mangaan µg/l 12 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 6.8 6.5 kuni 9.5
16. aprill 2019 Mikitamäe Kool Kooli tn 5, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 612 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 53 200
16. oktoober 2018 Mikitamäe Kool Kooli tn 5, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Naatrium mg/l 180 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 136 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l 18 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 653 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Sulfaat mg/l 33 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 5.0
Raud µg/l 72 200
13. september 2018 Mikitamäe elamu Soelaane 2 Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 1146 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 29 200